ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ – CROSS-SECTIONAL CADAVERIC HUMAN ANATOMY

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ – CROSS-SECTIONAL CADAVERIC HUMAN ANATOMY

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ – CROSS-SECTIONAL CADAVERIC HUMAN ANATOMY

Κωδικός Μαθήματος: ΜΡ1001

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζιμπής Αριστείδης, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Aγγλική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Διαλέξεις, Πρόσωπο με πρόσωπο στο αμφιθέατρο, 5 ώρες εργαστηριακή εκπαίδευση σε εθελοντές – μοντέλα ή με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών CAL (computer assisted learning) -Keynote μέσα κοινωνικής δικτύωσης τριασδιαστατα ανατομικά μοντέλα

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών είναι η Αγγλική.
Μέθοδοι αξιολόγησης.
Α. Δημόσια Παρουσίαση, Προφορική Εξέταση
Σε κάθε φροντιστήριο οι φοιτητές προετοιμάζουν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που αφορούν τα εξεταζόμενα κλινικά περιστατικά έτσι ώστε να μπορούν να τα παρουσιάσουν και να τα συζητήσουν με τους διδάσκοντες.
Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι προφορικές, διάρκειας 2 ωρών, και αποτελούνται από θέματα
ερωτήσεις κρίσεως ή σύντομης απάντησης που αφορούν κλινικά περιστατικά ανάλογα με αυτά που συζητούνται στα φροντιστήρια. Εξεταστέα ύλη αποτελεί η ύλη των διαλέξεων και των φροντιστηρίων όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των ατομικών δομών του ανθρώπου στα τρία ανατομικά επίπεδα σε πτωματικά παρασκευάσματα.
Αυτό θα βοηθήσει στην κατανόηση των σχέσεων των διαφόρων οργάνων και των δομών του ανθρωπίνου σώματος μεταξύ τους καθώς επίσης στην κατανόηση των διαφόρων χειρουργικών προσελάσεων. Η μελέτη της ανθρώπινης ανατομίας μέσα από πτωματικές διατομές προσφέρει μια διαφορετική οπτική γωνία για τη θέση, το μέγεθος, τοσχήμα και τις σχέσεις των οργάνων και των δομών μεταξύ τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
– Έχει κατανόηση τη ανατομία στο χώρο
– Είναι σε θέση να διακρίνει την τοπογραφική ανατομία
– Χρησιμοποιεί την ανατομία στην κλινική πράξη
– Αναλύει και να κατανοεί τις χειρουργικές προσπελάσεις
– Μπορεί να ερμηνεύει τις ανατομικές σχέσεις

Γενικές Ικανότητες
· Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
· Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
· Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
· Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδοµένων και πληροφοριών κατά την µελέτη και αναγνώριση των ανατοµικών δοµών του µυοσκελετικού συστήµατος σε πτωµατικά παρασκευάσµατα σε πλαστικά µοντέλα και σε τρισδιάστατα µοντέλα εικονικής πραγµατικότητας


URL Μαθήματος : http://eclass.uth.gr/eclass/courses/MED_U_118

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Α. ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ κ Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Προτεινόμενα συγγράμματα:
Ανατομία του Ανθρώπου. Anne M. Gilroy, MA 2019
Κλινική ανατομία ώμου, Τύπος: Σύγγραμμα Α.Χ.Ζιμπής, 1η έκδ./2017


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο