ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος: ΑΑ0201

Υπεύθυνος Καθηγητής: Βάσιου Αικατερίνη, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΥΧΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΝΤΑΣ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΟΧΙ – Power point

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με χρήση εικόνων απεικονιστικών τεχνικών (αξονική τομογραφία – μαγνητική τομογραφία – υπερηχοτομογραφία – απλή ακτινογραφία) όπου ο φοιτητής σημειώνει τις φυσιολογικές ανατομικές δομές που του ζητούνται

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Λεπτομερής ανάδειξη της φυσιολογικής ανατομίας ολοκλήρου του ανθρώπινου οργανισμού κατά σύστημα με τη χρήση των κλασσικών και σύγχρονων απεικονιστικών μεθόδων της απλής ακτινογραφίας και ακτινοσκόπησης, της υπερηχοτομογραφίας, της πολυτομικής Υπολογιστικής Τομογραφίας, της Μαγνητικής Τομογραφίας και της Ψηφιακής Αφαιρετικής Αγγειογραφίας.
Πιο συγκεκριμένα, αρχικά περιγράφονται και αναλύονται τα πολλαπλά επίπεδα δισδιάστατης απεικόνισης με όλες τις προαναφερόμενες μεθόδους, καθώς και η δυνατότητα τρισδιάστατης ανασύνθεσης με τις μεθόδους της πολυτομικής Υπολογιστικής Τομογραφίας και της Μαγνητικής Τομογραφίας. Στη συνέχεια, περιγράφεται η φυσιολογική ανατομία ολοκλήρου του ανθρωπίνου σώματος κατά συστήματα και οι συχνότερες ανατομικές παραλλαγές όπως αυτά αναδεικνύονται στην απλή ακτινογραφία, στην υπερηχοτομογραφία, στην ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία, και στην Υπολογιστική και Μαγνητική Τομογραφία με χρήση πολλαπλών διατομών σε εγκάρσιο, στεφανιαίο και οβελιαίο επίπεδο. Οι ανατομικές δομές παρουσιάζονται κατ’ αντιστοιχία με πτωματικές ανατομικές εικόνες στα ίδια επίπεδα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Αναγνωρίζει τη μακροσκοπική ανατομία ολοκλήρου του ανθρωπίνου σώματος στις κλασσικές και σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους.
• Έχει συνολική αντίληψη της θέσης των ανατομικών δομών και της χωρικής σχέσης μεταξύ των οργάνων όπως αυτά παρουσιάζονται απεικονιστικά και σε διαφορετικά επίπεδα απεικόνισης.
• Να είναι εξοικειωμένος με την απεικονιστική τοπογραφική ανατομική.


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Στους φοιτητές παρέχονται διδακτικές σημειώσεις.
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
“ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ”. STEPHANIE RYAN, MICHELLE MCNICHOLAS, STEPHEN EUSTACE. Εκδόσεις: Ι. Κωνσταντάρα.


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο