ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡ0411

Υπεύθυνος Καθηγητής: Χαντές Μηχαήλ, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Θ. Καραχάλιος, Σ. Βαρυτιμίδης, , Ζ. Νταϊλιάνα

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ και Αγγλική σε πρακτική άσκηση

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Διαλέξεις (δικαίωμα δύο «2» απουσιών) Πρακτική άσκηση Πρόσωπο με πρόσωπο Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-class) Προετοιμασία συμμετοχής σε συνέδρια Αποκλειστικά εξ αποστάσεως διδασκαλία σε συνθήκες περιορισμών που επιβάλλονται είτε από θεσμικά επιστημονικά όργανα είτε από υγειονομικές ανάγκες Παρουσιάσεις power point Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-class) Πρόσβαση σε e-book Πρόσβαση σε διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων (Pubmed) Ανάρτηση πληροφοριών και ανακοινώσεων σχετικά με το μάθημα και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες Επικοινωνία, μέσω mail, φοιτητών και διδασκόντων

Μέθοδος Αξιολόγησης: 1. Η πρόοδος του φοιτητή παρακολουθείται καθ’όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και ο τελικός βαθμός συνδιαμορφώνεται από τη συνολική εικόνα του φοιτητή καθ’όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας.

Επίσης, πραγματοποιείται αξιολόγηση:
• σε μαθήματα με ερωτήσεις και κλινικά σενάρια

2. Προφορικές εξετάσεις


Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί βασικό μάθημα επιλογής και η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με την κατανόηση της παθοφυσιολογίας των αθλητικών κακώσεων, τις βασικές αρχές αντιμετώπισης τους, καθώς επίσης και την παροχή πρώτων βοηθειών στους αθλητές μετά από τραυματισμούς στο γήπεδο:
Α. Στοχευμένων διαλέξεων
Β. Παρακολούθηση χειρουργείων για αντιμετώπιση τραύματος μετά από αθλητικές κακώσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση της παθοφυσιολογίας των αθλητικών κακώσεων
• Έχει γνώση της βασικών αρχών αντιμετώπισης του τραύματος σε αθλητές
• Να παρέχει πρώτες βοήθειες στο γήπεδο μετά από τραυματισμούς αθλητών

Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αποσκοπεί στην:
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος : http://www.med.uth.gr/

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Παρουσιάσεις στο e-class

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
American Journal of Sports Medicine
Knee Surgery Sports Traumatology and Arthroscopy
Arthroscopy


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο