ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡ0601

Υπεύθυνος Καθηγητής: Πουλτσίδη Αντιγόνη, Επίκουρος Καθηγήτρια – Μόνιμη

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά και Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: • Ανάπτυξη των θεμάτων που αναφέρθηκαν στα περιεχόμενα του μαθήματος σχετικά με τη Διάγνωση της Οξείας Κοιλίας. Πρόσωπο με πρόσωπο αλλά και διαδικτυακά • Εξέταση χαρακτηριστικών περιπτώσεων ασθενών από την κλινική και σχολιασμός και ανάλυση κλινικών περιστατικών από το πληροφοριακό σύστημα της κλινικής με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος Ανάλυση κλινικών περιστατικών σε ψηφιακή μορφή με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού

Μέθοδος Αξιολόγησης: Προφορικές εξετάσεις 100%
Υποχρεωτική παρουσία στις διαλέξεις με 4 δικαιολογημένες απουσίες
Αξιολόγηση της συμμετοχής των φοιτητών στο μάθημα της διάγνωσης της Οξείας Κοιλίας
Κατά περίπτωση ανάλογη δοκιμασία και στην αγγλική γλώσσα

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: • Κατανόηση των βασικών αρχών και εννοιών που σχετίζονται με την οξεία κοιλία. Η οξεία κοιλία αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες προσέλευσης ασθενών στα επείγοντα περιστατικά πολλαπλής αιτιολογίας
• Αξιολόγηση και διάγνωση: Η απόκτηση δεξιότητας στη σύνθεση πληροφοριών από το ιστορικό και την κλινική εξέταση για την κατάλληλη ενδεικνυόμενη διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς, σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες αλλά και ανάλογα με τα υπάρχοντα μέσα
• Αντιμετώπιση – Ιεράρχηση των προτεραιοτήτων στην αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση ασθενούς με οξεία κοιλία – Συνεργασία με άλλες ειδικότητες
—————————————————
MEDICAL STUDENTS TO BECOME FAMILIAR WITH THE COMPLEXITY OF THE DIAGNOSIS OF ACUTE ABDOMEN NOT ONLY OF SURGICAL ETIOLOGY – A VERY COMMON ENTITY EVENTUALLY LIFE THREATENING IN THE EMERGENCY DEPARTMENT
THE AIM IS TO HELP MEDICAL STUDENTS TO DEVELOPE THEIR CRITICAL THINKING AND CLINICAL JUDGEMENT, ACCORDING TO THE PRESENTING SYMPTOMS.
• ANALYSIS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS ACCORDING TO PRESENTATION (SITE, SYMPTOMS, MEDICAL HISTORY)
• INDICATED DIAGNOSTIC PROCEDURES AND DIAGNOSTIC MODALITIES TO REACH THE CORRECT DIAGNOSIS.
• ALGORITHMS AND QUIDLINES FOR INTIAL PATIENS MANAGEMENT

Γενικές Ικανότητες
To μάθημα αποσκοπεί:
• Να βοηθήσει τους φοιτητές στην εφαρμογή των γνώσεων που αποκτούν από τα θεωρητικά μαθήματα στον ασθενή στην κλινική πράξη και ειδικά στην διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς
• O φοιτητές υποβοηθούνται στην ανάπτυξη της κριτικής ιατρικής σκέψης και διαγνωστική τους δεξιότητας
• Οι φοιτητές εκπαιδεύονται να ερμηνεύουν την κλινική εικόνα, τις εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις ώστε να καταλήγουν σε διάγνωση
• Ο φοιτητής εκπαιδεύεται εκτός από το θεωρητικό υλικό και με προσομοίωση επί πραγματικών περιστατικών της κλινικής αλλά και επί κλίνης
• Εκπαίδευση στη διαγνωστική προσέγγιση ,στην κατάλληλη προτεραιοποίηση στη διαχείριση των ασθενών αλλά και στην αναζήτηση συμβουλευτικής από την κατάλληλη ειδικότητα σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες αλλά και ανάλογα με τα υπάρχοντα μέσα


URL Μαθήματος : https://www.med.uth.gr/DetailsLesNew.aspx?id=58

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Οξείες Παθήσεις της Κοιλίας, Ι.Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο