ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΝΡ0501

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σκουλάκης Χαράλαμπος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Παραδόσεις και παρουσιάσεις περιστατικών

Μέθοδος Αξιολόγησης: – Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής
Εργασίες ατομικές ή ομαδικές

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στα προβλήματα των διαταραχών επικοινωνίας που σχετίζονται κυρίως με τις διαταραχές της αίσθησης της ακοής (ασθενής – δέκτης) αλλά και της ομιλίας (ασθενής – πομπός), αλλά και άλλων διαταραχών.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να να έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές
1. της φυσιολογίας της ακοής, φώνησης ομιλίας και λόγου
2. των διαταραχών της ακοής
3. της φυσιολογικής ανάπτυξης της ομιλίας και του λόγου
4. των διαταραχών της ανάπτυξης της ομιλίας και του λόγου κατανόηση των συνήθων ΩΡΛ παθήσεων

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος : «https://drive.google.com/open?id=0B8gInKI6CP7XOEJVbUpNYWo5dGc»

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1) Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ (3Η ΕΚΔ.)
Συγγραφέας ELENA PLANTE , PELAGIE M. BEESON
Επιμέλεια ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ , ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
2) Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος
3) -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Otolaryngology Head and Neck Surgery, The laryngoscope, Otolaryngology Clinics of North America


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο