ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΠΘ1402

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μαρία Γραμματικοπούλου, Λέκτορας

Άλλοι Διδάσκοντες: ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ. ΚΑΤΣΙΑΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | NULL

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Παρουσιάσεις μαθήματος μέσω PowerPoint/Prezi κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning και συμμετοχή στα fora.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις (20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που πρέπει να απαντηθούν εντός 120 λεπτών). Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται κατά το εισαγωγικό μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές γνώσεις διατροφής, τα σύγχρονα διατροφικά προβλήματα και την εξοικείωσή τους με την αξιολόγηση, τις μεθόδους και τους δείκτες αξιολόγησης της διατροφικής κατάστασης του ανθρώπου για την έγκαιρη αναγνώριση του διατροφικού κινδύνου και τη διαδικασία διατροφικής φροντίδας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία για την ανίχνευση διατροφικού κινδύνου.
• Λάβει διατροφικές αποφάσεις για τη θεραπεία των ασθενών.
• Αναζητήσει, αναλύσει και συνθέσει διατροφικά δεδομένα και πληροφορίες, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
• Να συμμετέχει στη διατροφική αξιολόγηση.


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1. Σημειώσεις Διδάσκοντα
2. Thomson JA, Manore MM, Vaughan LA. Η Επιστήμη της Διατροφής, 4η Έκδοση, Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός, 2021.
3. Brown J. Η Διατροφή Στον Κύκλο Της Ζωής, 5η Έκδοση, Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός
4. Mahan K, Escott-Stump S. KRAUSE’S ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (ΧΑΡΤΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ). Εκδόσεις Λίτσας, 2014. ISBN: 9789603721956
5. Καραγκιόζογλου-Λαμπούδη Θ. Πρακτικός οδηγός κλινικής διατροφής για διαιτολόγους. Παρισιάνου ΑΕ, 2017.

Επιστημονικά Περιοδικά
1. BMJ Nutrition, Prevention & Health
2. Nutrients
3. American Journal of Clinical Nutrition
4. Public Health Nutrition


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο