ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΟΕ1001

Υπεύθυνος Καθηγητής: Καραγκούνη Γλυκερία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιχειρηματικότητας

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 0.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 3 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 180 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική ή Αγγλική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο Το μάθημα, είναι οργανωμένο σε δύο παράλληλες ροές: 1. Διαλέξεις, όπου αναλύονται οι έννοιες και μεθοδολογίες που αποτελούν τον κορμό του υλικού του μαθήματος 2. Εργαστήρια (studios), όπου οι φοιτητές: εξοικειώνονται με μεθόδους και εργαλεία δημιουργικής σκέψης και ανάλυσης, διαβούλευσης, σύνθεσης ιδεών και σχεδίων οργανώνονται σε ομάδες – με έμφαση στη διεπιστημονικότητα Χρήση ιστοσελίδας μαθήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class για ανάρτηση (α) σημειώσεων, (β) διαδικτυακών συνδέσμων, (γ) ανακοινώσεων, εργαλείων αναζήτησης και κοινωνικών δικτύων

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτή Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση ολοκληρωμένης επιχειρηματικής ιδέας.
Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται κατά μείζονα βαθμό στην ομαδική εργασία που εκπονούν οι φοιτητές, ενώ ο τελικός βαθμός λαμβάνει υπ’ όψη:
• το γραπτό κείμενο της εργασίας
• την παρουσίαση της εργασίας στο τέλος του εξαμήνου
• την συμμετοχή στα εργαστηριακά μαθήματα
• την συμμετοχή στις δραστηριότητες των μαθημάτων (διαλέξεις, επισκέψεις κ.λπ.)
Αξιολογείται η εστίαση, η ανάλυση του προβλήματος, η σύνθεση της λύσης, η συνεργασία και ο καταμερισμός έργου στην ομάδα, η αρτιότητα της παρουσίασης και η τεκμηρίωση των επιχειρημάτων

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα του επιχειρείν και να αναπτύξουν αντίστοιχες ικανότητες δημιουργικότητας, επικοινωνίας και ηγεσίας. Αποτελεί τη βάση για να δομήσουν την ικανότητα να εντοπίζουν επιχειρηματικές ευκαιρίες στην καθημερινή ζωή, να εστιάζουν στις κοινωνικές ανάγκες και να δημιουργούν αξία με βάση τις γνώσεις τους και τη δημιουργική και κριτική ικανότητά τους.
Δίνεται έμφαση περισσότερο στις δυναμικές έννοιες της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, της ανάλυσης και προβληματικών καταστάσεων και τη σύνθεση λύσεων, της επιχειρηματικότητας, παρά στη στενή διαχείριση επιχειρήσεων. Κρίσιμο στοιχείο αυτής της προσέγγισης είναι η κατανόηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας ως συλλογικές, αλληλεπιδραστικές, κοινωνικο-οικονομικές διαδικασίες. Ξεκινώντας από την ανάλυση της σύγχρονης πραγματικότητας αναπτύσσεται η ικανότητα διερεύνησης και σύνθεσης ριζοσπαστικών, ρεαλιστικών λύσεων σε σύγχρονα προβλήματα.

Γενικές Ικανότητες
To μάθημα επιδιώκεται να αναπτύξει και καλλιεργήσει βασικές επαγγελματικές και κοινωνικές ικανότητες των φοιτητών, όπως:
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Ικανότητα αναγνώρισης και αξιολόγησης επιχειρηματικών και καινοτομικών “ευκαιριών”,
• Παράγωγή νέων ιδεών
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Κατανόηση των οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων και των επιπτώσεών τους,
• Ανάπτυξη της επιχειρηματικής αντίληψης και επαγγελματικής νοοτροπίας.


URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/ECON_U_137/

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1. Επιχειρηματικότητα,
Έκδοση 2020
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94645251
Συγγραφείς: Neck Heidi, Neck Christopher, Murray Emma

2.Επιχειρηματικότητα και μικρές Επιχειρήσεις
Έκδοση 2η, 2017
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59397350
Συγγραφείς: David Deakins, Mark Freel

3. Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Υποδειγμάτων,
Έκδοση 2017
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68373077
Συγγραφείς: Osterwalder Alexander, Pigneur Yves


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο