ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠ0207

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γριβέα Ιωάννα, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Γεώργιος Συρογιαννόπουλος, Ασπασία Μιχούλα

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: • Διαλέξεις • Παρουσιάσεις αρχείων πολυμέσων • Τεχνολογίες πληροφορικής και μέσων επικοινωνιών για την παρουσίαση του υλικού των διαλέξεων, την διαδικτυακή πληροφόρηση και την πρακτική άσκηση των φοιτητών • Χρήση λογισμικού για την παρουσίαση των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Οδηγός μελέτης που περιλαμβάνει τα αρχεία παρουσιάσεων και σχετική διεθνή βιβλιογραφία είναι διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. • Πληροφορίες για το μάθημα και τους διδάσκοντες είναι διαθέσιμες στη Γραμματεία της Παιδιατρικής Κλινικής

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η εξέταση / αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στο τέλος του μαθήματος με τη συμμετοχή του με τη συμμετοχή τους σε γραπτές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Σκοπός του μαθήματος είναι η πρώτη επαφή των φοιτητών με τις λοιμώξεις στην Παιδιατρική. Οι λοιμώξεις είναι η πιο συχνή αιτία εισαγωγής σε Νοσοκομείο στην Παιδιατρική και τα παιδιά αποτελούν την κύρια πηγή διασποράς κοινών λοιμώξεων στην κοινότητα. Συγκεκριμένα θα αναλυθούν:
• η φαρμακοκινητική και ο μηχανισμός δράσης των αντιβιοτικών
• η συμπτωματολογία και η κλινική πορεία κοινών παιδιατρικών λοιμώξεων
• ο κλινικοεργαστηριακός έλεγχος που πρέπει να διενεργηθει προκειμένου να τεκμηριωθεί παθογόνος μικροοργανισμός
• η ενδοοικογενειακή διασπορά λοιμώξεων, λοιμώξεις σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία και κατασκηνώσεις
• ο τρόπος επιλογής του αντιβιοτικού σε κοινές παιδιατρικές λοιμώξεις
• συνέπειες κατάχρησης αντιβιοτικών
Τα παραπάνω θα δώσουν την δυνατότητα να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούν να επιλέγουν το κατάλληλο αντιβιοτικό σε κοινές παιδιατρικές λοιμώξεις και ταυτόχρονα να κατανοήσουν τις συνέπειες της κατάχρησης αντιβιοτικών. Τελικός στόχος είναι η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών και η ελάττωση της διασποράς ανθεκτικών στελεχών τόσο στην κοινότητα όσο και στο Νοσοκομείο.

Γενικές Ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (πρακτικά και θεωρητικά)
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων
• Λήψη αποφάσεων
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: ΒΙΒΛΙΑ
1. “Red Book”. Συγγραφείς: American Academy of Pediatrics, 2Η έκδοση 2016, εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
2. «Nelson Βασική Παιδιατρική 5η έκδοση» Συγγραφείς: Marcdante J. Karen, Kliegman M. Robert Εκδόσεις: Broken Hill Publishers

Περιοδικά
1. Pediatric Infectious Diseases Journal
2. Pediatrics


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο