ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΚΙ0951

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ιωάννης Ιωαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Μ. Βλυχού, Κ. Φουντάς, Ε. Δαρδιώτης

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΑΓΓΛΙΚΑ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ).

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Ανάπτυξη των βασικών κλινικών αρχών των αγγειακών παθήσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και των κύριων ενδαγγειακών τεχνικών αντιμετώπισης αυτών. Διερεύνηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας και ανάλυση θεμάτων σχετικών με θέματα της επεμβατικής νευροακτινολογίας. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΟΧΙ. Power point

Μέθοδος Αξιολόγησης: Προφορικές εξετάσεις με παρουσίαση εργασίας από τους συμμετέχοντες φοιτητές.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση των κλινικών καταστάσεων οι οποίες σχετίζονται με τις αγγειακές παθήσεις του ΚΝΣ, την ανάπτυξη των απεικονιστικών ευρημάτων αυτών καθώς και των σύγχρονων ενδαγγειακών τεχνικών που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να γνωρίζει:
1. Τις βασικές κλινικές εκδηλώσεις των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.
2. Τα κύρια απεικονιστικά ευρήματα στην Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία.
3. Τις κύριες ενδαγγειακές τεχνικές αντιμετώπισης
4. Τα σημαντικότερα κλινικά, απεικονιστικά και θεραπευτικά διλήμματα.


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Στους φοιτητές παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή Διδακτικές Σημειώσεις και αρχεία παρουσιάσεων, καθώς και πρόσφατα ανακεφαλαιωτικά άρθρα σχετικά με το θέμα κάθε παρουσίασης. .

Πρόσθετη βιβλιογραφία:
P. Pearse Morris, “Practical Neuroangiography” Lippincott Williams & Wilkins (LWW), 3rd edition.

Περιοδικά: 1. AJNR, 2. Neuroradiology, 3.Interventional Neuroradiology, 4. JNIS, 5. Stroke.


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο