Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ATLS

Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ATLS

Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ATLS

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡ0250

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζαχαρούλης Δημήτριος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΤΣΑΓΚΑΣ, ΖΩΗ ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠHΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ, ΕΛΕΝΗ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΟΣ, ΜΕΤΑΞΙΑ ΜΠΑΡΕΚΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ /ENGLISH (if Erasmus+ students choose the lesson)

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο PowerPoint, χρήση βίντεο

Μέθοδος Αξιολόγησης: Υποχρεωτική παρουσία στις διαλέξεις με δυνατότητα 2 δικαιολογημένων απουσιών

Προφορικές εξετάσεις 100%
Ελληνικά και Αγγλικά


Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα δίνει τις βασικές αρχές για την αντιμετώπιση του τραύματος.
Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές αρχές της αντιμετώπισης του πολυτραυματία
Επίσης, αναφέρεται στην αρχική αντιμετώπιση του πολυτραυματία. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα κατανοήσει την αρχική αντιμετώπιση του τραύματος.
Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της Αρχικής αντιμετώπισης του Τραύματος από τους φοιτητές της Ιατρικής σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση της παθοφυσιολογίας του πολυτραυματία , καθώς και οι πρώτες απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν την πρώτη «χρυσή» ώρα που ο τραυματίας εισέρχεται στο τμήμα επειγόντων.
• Έχει γνώση τις βασικές αρχές της αντιμετώπισης του πολυτραυματία με έμφαση στις πρώτες ενέργειες του ιατρού με την άφιξη του τραυματία στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.
• Είναι σε θέση να αποσαφηνίσει τον τρόπο σκέψης του με πρακτική εφαρμογή των παρεχόμενων γνώσεων κατά τη διάρκεια του μαθήματος σε εικονικούς αρρώστους.

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος : http://www.med.uth.gr/DetailsLes.aspx?id=117

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1) Σημειώσεις Καθηγητή Χειρουργικής κ. Δημητρίου Ζαχαρούλη.
2) Current Σύγχρονη Χειρουργική Διάγνωση και Θεραπεία, Way L.W., Doherty G.M
3)Γενική Χειρουργική, Ι. Δ. Κανέλος
4) Farqyuarson’s Χειρουργικής- εγχειρητικές τεχνικές, Farqyuarson Μ., Μoran Β.
5) Χειρουργική Μελών ΔΕΠ, ΔΕΠ Χειρουργικού Τομέα

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο