ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΚΙ0700

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ραχιώτης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Χ. Χατζηχριστοδούλου, Β. Μουχτούρη, Φ. Μάλλη Ο. Κώτσιου, Δ. Παπαγιάννης

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ OXI. Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. Οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται με προβολή μέσω υπολογιστή. Χρήση Τ.Π.Ε (e mail) στην επικοινωνία με τους Φοιτητές. Χρησιμοποιείται κοινό λογισμικό (π.χ. powerpoint) για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. Ο οδηγός μελέτης (αναλυτική ύλη & επιπλέον βιβλιογραφία), οι διαφάνειες των παραδόσεων μετά από κάθε μάθημα καθώς και επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη διδασκόμενη ύλη είναι διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. Πληροφορίες για το μάθημα, τους διδάσκοντες και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα είναι διαθέσιμες διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου και του Τμήματος Ιατρικής

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά
Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης (100% της βαθμολογίας). Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης του μαθήματος είναι 2 ώρες. Στις ερωτήσεις περιλαμβάνονται θέματα που αναπτύχθηκαν στις διαλέξεις και ένα θέμα που σχετίζεται με το φροντιστήριο και αφορά μελέτη περίπτωσης επαγγελματικής δηλητηρίασης.
Όλα τα παραπάνω είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές καθώς περιέχονται στον Οδηγό του μαθήματος που διανέμεται εκτυπωμένος σε όλους τους φοιτητές και βρίσκεται αναρτημένος ηλεκτρονικά στο e-class.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα έχει ως σκοπό-στο πλαίσιο του διακριτού επιστημονικού πεδίου της ιατρικής της εργασίας- να αποκτήσουν οι φοιτητές της ιατρικής επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες ώστε μετά την αποφοίτησή τους να είναι ικανοί να αξιολογούν τον αντίκτυπο της εργασίας στην υγεία και να ερμηνεύουν το επαγγελματικό ιστορικό στο πλαίσιο της διαφορικής διάγνωσης και της καθημερινής ιατρικής πράξης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόησει την έννοια του επαγγελματικού κινδύνου, τη σημασία της ορθής λήψης του επαγγελματικού ιστορικού στην καθημερινή διαγνωστική/κλινική πράξη, τους μηχανισμούς με τους οποίους βλαπτουν την υγεία οι ποικίλοι βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος καθώς και τη σκοπιμότητα της εφαρμογής των ποκίλων μέτρων πρόληψης
• Έχει γνώση των βασικών βλαπτικών παραγόντων του εργασικού περιβάλλοντος, των επιπτώσεων τους στην υγεία των εργαζομένων καθώς και των προληπτικών μέτρων που μπορεί να ληφθούν.
• Χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου να αξιοποιεί τις πληροφορίες του επαγγελματικού ιστορικού στην διαφορική διάγνωση των νόσων καθώς και για να οργανώσει ένα σχέδιο ιατρικού ελέγχου των εργαζομένων ανάλογα με τους βλαπτικούς παράγοντες στους οποίους εκτείθενται.
• Αναλύει τις εργασιακές διαδικασίες και τους βλαπτικούς εργασιακούς παράγοντες από την άποψη του κινδύνου ανάπτυξης επαγγελματικής νόσου .

Γενικές Ικανότητες
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
• Λήψη αποφάσεων.
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.


URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_167/

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Πρακτική Ιατρική της Εργασίας, R. Agius, A. Seaton
2. Υγεία και Εργασία, Ε. Βελονάκης, Π. Σουρτζή


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο