ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΚΙ0100

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σγάντζος Μάρκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Προσκεκλημένοι Ομιλητές

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά ή/και Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ. Ανάπτυξη θεμάτων Ιστορίας της Ιατρικής – Αναφορά και Σχολιασμός βιογραφιών και χαρακτηριστικών συμβάντων –σταθμών στην πορεία της Ιατρικής – Συμμετοχή των φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της Ιστορίας της Ιατρικής Power point Προβολή σχετικών βίντεο

Μέθοδος Αξιολόγησης: – Γραπτή εργασία
– Αξιολόγηση της συμμετοχής των φοιτητών στην Ιστορία της Ιατρικής

Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται κατά το εισαγωγικό μάθημα.


Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της Ιστορίας της Ιατρικής.
Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις στην Ιστορία της Ιατρικής και θα μελετήσει και θα κατανοήσει την ιατρική των σημαντικότερων πολιτισμών, της πορείας της ιατρικής διαμέσου των αιώνων καθώς και των επιδράσεων των εκάστοτε κοινωνικών συνθηκών και δοξασιών στην εξέλιξη της ιατρικής
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας και συμβολής της Ιστορίας της Ιατρικής ως ανεξάρτητου επιστημονικού πεδίου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
•Αντιληφθεί το επιστημονικό πεδίο της Ιστορίας της Ιατρικής.
•Έχει λάβει τις απαραίτητες θεμελιώδεις στην Ιστορία της Ιατρικής
• Μπορεί να κατανοήσει την ιατρική των σημαντικότερων πολιτισμών, της πορείας της ιατρικής διαμέσου των αιώνων καθώς και των επιδράσεων των εκάστοτε κοινωνικών συνθηκών και δοξασιών στην εξέλιξη της ιατρικής


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : – Στους φοιτητές παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή Διδακτικές Σημειώσεις και αρχεία “Power Point”

Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
Ιστορία της Ιατρικής, Λασκαράτος Ι.
Ιστορία της ιατρικής, R. MARGOTT


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο