ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΠΘ0401

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μακρής Δημοσθένης, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΛΑΚΗ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: • Διαλέξεις σε αμφιθέατρο που γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου (προαιρετική παρακολούθηση • Παρουσιάσεις αρχείων πολυμέσων • Πρακτική άσκηση με χειρισμό μηχανικού αναπνευστήρα • Τεχνολογίες πληροφορικής και μέσων επικοινωνιών για την παρουσίαση του υλικού των διαλέξεων, την διαδικτυακή πληροφόρηση και την πρακτική άσκηση των φοιτητών • Χρήση λογισμικού για την παρουσίαση των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Xρήση μηχανικού αναπνευστήρα θετικών πιέσεων • Οδηγός μελέτης που περιλαμβάνει τα αρχεία παρουσιάσεων και σχετική διεθνή βιβλιογραφία είναι διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. • Πληροφορίες για το μάθημα, τους διδάσκοντες είναι διαθέσιμα στη γραμματεία του Μαθήματος (ΚΕΘ ΠΓΝ Λάρισας methuth@med.uth.gr) • Η επικοινωνία γίνεται και μέσω e-mail

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις (10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που πρέπει να απαντηθούν εντός 30 λεπτών και σχολιασμός 4 βασικών κυματομορφών μηχανικής αναπνοής)
Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται κατά το εισαγωγικό μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: • Κατανόηση της αναπνευστικής ανεπάρκειας και των αρχών μηχανικής αναπνοής
• Κατανόηση των κυματομορφών της μηχανικής αναπνοής και της πρακτική τους αξία στη κλινική πρακτική
• Κατανόηση των βασικών μοντέλων μηχανικού αερισμού
• Κατανόηση των εναλλακτικών μοντέλων μηχανικού αερισμού
• Απόκτηση γνώσεων στο μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό
• Απόκτηση βασικών γνώσεων χειρισμών των αναπνευστήρων
• Απόκτηση γνώσεων για την επίλυση συνήθων προβλημάτων μηχανικού αερισμού
• Απογαλακτισμός από τον μηχανικό αερισμό

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
αναζητεί, να αναλύει και να συνθέτει δεδομένα και πληροφορίες
εργάζεται σε διεθνές περιβάλλον
εργάζεται σε διεπιστημονικό περιβάλλον
αναζητεί, αναλύει και συνθέτει γνωσιακές πληροφορίες, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1. Σημειώσεις Διδάσκοντα
2. Marino’s ICU book
3. Mechanical Ventilation: State of the Art Mayo Clinic Proceedings, 2017
4. Ventilator Management. StatPearls Publishing 2020
5. Recent advances in mechanical ventilation in patients with acute respiratory distress syndrome. European Respiratory Review 2015

Περιοδικά
1. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
2. Intensive Care Medicine
3. Critical Care Medicine
4. Annals Intensive Care Medicine
5. European Respiratory Journal
6. Chest
7. Annals Intensive Care Medicine
8. New England Medical Journal
9. Lancet

Sites
1. https://www.atsjournals.org
2. https://academy.esicm.org


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο