ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ & ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ & ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ & ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠ0216

Υπεύθυνος Καθηγητής: Εμμανουήλ Αλεξόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Ιωάννα Γριβέα

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: • Διαλέξεις • Παρουσιάσεις αρχείων πολυμέσων • Πρακτική άσκηση σε παιδιά που νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική ή που προσέρχονται στα ΤΕΠ της Παιδιατρικής Κλινικής • Τεχνολογίες πληροφορικής και μέσων επικοινωνιών για την παρουσίαση του υλικού των διαλέξεων, την διαδικτυακή πληροφόρηση και την πρακτική άσκηση των φοιτητών • Χρήση λογισμικού για την παρουσίαση των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Οδηγός μελέτης που περιλαμβάνει τα αρχεία παρουσιάσεων και σχετική διεθνή βιβλιογραφία θα είναι σταδιακά διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. • Πληροφορίες για το μάθημα, τους διδάσκοντες είναι διαθέσιμα στη γραμματεία της Παιδιατρικής Κλινικής

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η εξέταση / αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στο τέλος του μαθήματος με τη συμμετοχή του σε γραπτές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Σκοπός του μαθήματος είναι:
• Η εκπαίδευση των φοιτητών ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες προκειμένου να μπορούν να διαγιγνώσκουν και να αντιμετωπίζουν Πνευμονολογικά νοσήματα και επείγοντα και απειλητικά για τη ζωή νοσήματα του Αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά.
• Παρουσίαση των νοσημάτων του Αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά, ανάλυση της παθοφυσιολογίας τους, της κλινικής τους προβολής και της θεραπείας τους.
• Παρουσίαση των οξέων και απειλητικών για τη ζωή συμπτωμάτων και νοσημάτων του Αναπνευστικού συστήματος, ανάλυση της παθοφυσιολογίας τους και παράθεση των θεραπευτικών επιλογών που πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα, ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος για τη ζωή του παιδιού.
• Οι φοιτητές, αξιοποιώντας τις γνώσεις που θα λάβουν από την παρακολούθηση του μαθήματος, θα αποκτήσουν την ικανότητα να αξιολογούν και να αντιμετωπίζουν τα νοσήματα αυτά, να αποτρέπουν τους κινδύνους για τη ζωή των παιδιών και να αποφεύγουν τις δυνητικές επιπλοκές τους.

Γενικές Ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (πρακτικά και θεωρητικά)
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων
• Λήψη αποφάσεων


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: ΒΙΒΛΙΑ
1. Παιδιατρική Πνευμονολογία
Συγγραφείς: Πρίφτης, Ανθρακόπουλος
Εκδόσεις: ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜ &ΣΙΑ ΕΕ
2. «Φυσιολογία της αναπνοής» 8η έκδοση
Συγγραφείς: J. WEST
Εκδόσεις:ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Περιοδικά
1. Pediatric Pulmonology


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο