ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος: ΝΡ0600

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μπονώτης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής – Μόνιμος

Άλλοι Διδάσκοντες: Σιώμος Κωνσταντίνος

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο στο αμφιθέατρο. Παρουσιάσεις με την χρήση Power Point και βιντεοπροτζέκτορα

Μέθοδος Αξιολόγησης: – Συγγραφή και προφορική παρουσίαση εργασίας Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. Η παρουσία στα μαθήματα είναι υποχρεωτική. Η βαθμολογία θα υπολογιστεί σύμφωνα με την απόδοση του κάθε φοιτητή στην παρουσίαση και συγγραφή της εργασίας.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών ιατρικής με την αναγνώριση, κατανόηση και αντιμετώπιση της ψυχικής παθολογίας των παιδιών και των εφήβων.
Το μάθημα ξεκινάει με την περιγραφή του αντικειμένου της Παιδοψυχιατρικής και τον τρόπο λειτουργίας της παιδοψυχιατρικής ομάδας. Περιγράφεται η διαγνωστική εκτίμηση του παιδιού, η χρησιμοποίηση του παιχνιδιού και της ζωγραφικής σαν διαγνωστικά εργαλεία και ο τρόπος ταξινόμησης των ψυχικών διαταραχών της παιδικής ηλικίας. Οι κλινικές οντότητες αναφέρονται σύμφωνα με τις νεότερες ταξινομητικές αρχές και χωρίζονται σε νευρο-αναπτυξιακές, ψυχοσωματικές, συναισθηματικές και διαταραχές συμπεριφοράς. Δίδονται η κλινική εικόνα, στοιχεία επιδημιολογίας, η αιτιολογία, η πρόγνωση και οι τρόποι θεραπευτικής αντιμετώπισης. Τονίζεται η αλληλεξάρτηση και η αλληλεπίδραση των βιολογικών, ψυχολογικών και ψυχοκοινωνικών αιτιών για την εκδήλωση της κάθε διαταραχής. Τέλος περιγράφονται οι παιδοψυχιατρικές δομές παροχής υπηρεσιών και οι προληπτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις που παρέχουν, με ιδιαίτερη αναφορά στις ψυχοθεραπείες και την φαρμακοθεραπεία. Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού αντικειμένου είναι η αναγνώριση των ψυχικών διαταραχών της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας και η εξοικείωση με τον τρόπο εργασίας των παιδοψυχιάτρων. Στο τέλος της εκπαίδευσης οι φοιτητές ιατρικής θα μπορούν να αναγνωρίζουν τις βασικές κλινικές εικόνες της παιδικής και εφηβικής ψυχοπαθολογίας και την αναγκαιότητα παραπομπής των παιδιών σε παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:
• να αναγνωρίζει τις βασικές κλινικές εικόνες της παιδικής και εφηβικής ψυχοπαθολογίας
• να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για να αναγνωρίζει και να διαφοροδιαγιγνώσκει τις κυριότερες ψυχικές διαταραχές των παιδιών και των εφήβων.
• να γνωρίζει και να είναι εξοικειωμένος με τον τρόπο εργασίας των Παιδοψυχιάτρωνκαι να αναγνωρίζει την αναγκαιότητα παραπομπής των ανηλίκων σε Παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες
• να προσεγγίζει παιδιά και εφήβους με προβλήματα ψυχικής υγείας
• να οργανώνει και να παρουσιάζει αυτόνομη επιστημονική εργασία

Γενικές Ικανότητες:
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
Αυτόνομη εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: • Σύγχρονη Ψυχιατρική παιδιού και εφήβου (Γ. Κολαΐτης & συνεργάτες 2020)
• Oxford Ψυχιατρική – Βασικές Αρχές


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο