ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος: ΨΧ0200

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μπονώτης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής – Μόνιμος

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο. Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών. Παρουσιάσεις με την χρήση PowerPoint και βιντεοπροτζέκτορα

Μέθοδος Αξιολόγησης: – Συγγραφή και προφορική παρουσίαση εργασίας

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές


Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στη θεώρηση της Ψυχοσωματικής ενότητας του Ανθρώπου.
Επίσης, αναφέρεται στις ιστορικές καταβολές της Ψυχοσωματικής Ιατρικής και την σύγχρονη Ψυχοσωματική αντίληψη. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα κατανοήσει την έννοια της κυκλικής αιτιότητας και την σύνθετη αλληλεπίδραση των ψυχολογικών, συμπεριφεριολογικών και βιολογικών παραγόντων στην υγεία και τη νόσο.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της ευαισθητοποίησης στην ψυχολογική αντίδραση του ασθενή στην ιατρική πρακτική.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει γνώση του τρόπου επίδρασης ψυχολογικών παραγόντων στην εμφάνιση, πορεία και θεραπεία των ασθενειών.
• Είναι σε θέση να διακρίνει και να ερμηνεύσει την αντίδραση προσαρμογής του ασθενή
• Χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για την ολιστική προσέγγιση και στήριξη του ασθενή
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για την εκπόνηση και παρουσίαση πρωτότυπων εργασιών στο αντικείμενο της Ψυχοσωματικής Ψυχιατρικής

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
• ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
• ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο