ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΑΑ0700

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γεωργούλιας Παναγιώτης, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Β. ΒΑΛΟΤΑΣΙΟΥ, Ι. ΤΣΟΥΓΚΟΣ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΑΓΓΛΙΚΑ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ).

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Ανάπτυξη θεμάτων Πυρηνικής Ιατρικής – Σχολιασμός χαρακτηριστικών περιπτώσεων ασθενών – Συμμετοχή των φοιτητών στο Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής- Ανάλυση κλινικών περιστατικών σε ψηφιακή μορφή με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. Powerpoint ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.

Μέθοδος Αξιολόγησης: • Προφορικές εξετάσεις.
• Αξιολόγηση της συμμετοχής των φοιτητών στο Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής.
• Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται κατά το εισαγωγικό μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις αρχές της Πυρηνικής Ιατρικής. Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά στοιχεία για τις διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής, εφαρμόζοντας “hands on” εκπαιδευτική διαδικασία. Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της Πυρηνικής Ιατρικής.
• Έχει γνώση των κύριων διαγνωστικών και θεραπευτικών εφαρμογών της Πυρηνικής Ιατρικής.
• Διακρίνει τις κύριες διαφορές ανάμεσα στην φυσιολογική και παθολογική ραδιοϊσοτοπική απεικόνιση των κυριότερων οργάνων και συστημάτων.
• Χρησιμοποιεί τις κύριες διαγνωστικές και θεραπευτικές ραδιοϊσοτοπικές εφαρμογές στην κλινική πράξη.
• Αναλύει τα σπινθηρογραφικά δεδομένα σε συνδυασμό με το ιστορικό, την κλινική εικόνα και τα δεδομένα του λοιπού κλινικοεργαστηριακού ελέγχου των ασθενών.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να ερευνήσει και να αναλύσει την διεθνή βιβλιογραφία.

Γενικές Ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και της απαραίτητης τεχνολογίας
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον


URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_217/

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Στους φοιτητές παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή Διδακτικές Σημειώσεις και αρχεία “PowerPoint”.

Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
1. Αποστολόπουλος Δ «Πυρηνική Ιατρική», Εκδόσεις «Κωστάκης Αθανάσιος», 2019.
2. J.F. A. Mettler – M.J. Guiberteau, “Essentials of Nuclear Medicine Imaging” (6th ed), Philadelphia: Elsevier Health Sciences Division, 2012.
3. I. Fogelman – S.E.M. Clarke – G. Cook – G. Gnanasegaran, “An Atlas of Clinical Nuclear Medicine” (3d ed), London: CRC Press (Taylor & Francis), 2014.
4. Π. Α. Γεωργούλιας – Ν.Σ. Καρκαβίτσας, “Πυρηνική Ιατρική και Στεφανιαία Νόσος”, Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ, 2004.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Journal of Nuclear Medicine, Nuclear Medicine Communications


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο