ΘΕΜΑΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΠΘ0700

Υπεύθυνος Καθηγητής: Αθανάσιος Κωτσάκης , Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Εμμανουήλ Σαλούστρος, Φίλιππος Κοΐνης, Μαρία Σαμαρά

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά/English (if Erasmus+ students choose the lesson)

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Διαλέξεις και συζητήσεις περιπτώσεων ασθενών. MS Power point

Μέθοδος Αξιολόγησης: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της ογκολογίας.
Συγκεκριμένα οι φοιτητές θα διδαχθούν τη βιολογία και την επιδημιολογία των νεοπλασματικών
νοσημάτων, τη διάγνωση και τις βασικές αρχές αντιμετώπισης των συχνότερων συμπαγών όγκων. Θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου, αλλά και η φροντίδα των ασθενών μετά το πέρας της αντινεοπλασματικής θεραπείας. Στόχοι του μαθήματος επίσης, αποτελούν οι εξοικείωση των φοιτητών με τη σημασία της γενετικής στην ογκολογία, αλλά και τις αρχές παρηγορικής φροντίδας. Τέλος, οι φοιτητές θα έλθουν σε επαφή με τις σημαντικές εξελίξεις στην Ογκολογία, τη συμβολή της μοριακής βιολογίας στην κατεύθυνση της εξατομικευμένης θεραπείας των ασθενών με συμπαγή νεοπλάσματα και την εκτεταμένη έρευνα που διεξάγεται στο πεδίο της Ογκολογίας τα τελευταία χρόνια.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ τρια θα είναι σε θέση να:
• γνωρίζει την επιδημιολογία των συχνότερων κακοήθων συμπαγών όγκων και την πρόγνωσή τους.
• προτείνει εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου και οδηγίες πρόληψης του καρκίνου ανάλογα με
το φύλο, την ηλικία και το οικογενειακό ιστορικό.
• γνωρίζει τις βασικές αρχές θεραπείας των συχνότερων συμπαγών κακόηθων νεοπλασμάτων.
• γνωρίζει βασικές αρχές επικοινωνίας με τον ασθενή και το πως να ανακοινώνει δυσάρεστα νέα.
• αντιληφθεί τις τάσεις εξατομίκευσης της θεραπείας στους ογκολογικούς ασθενείς
• κατανοεί τις βασικές γενετικές εξετάσεις που ζητούνται στη καθημερινή άσκηση της ογκολογίας.
• αναζητά και να γνωρίζει την αντιμετώπιση των πιο συχνών ανεπιθύμητων ενεργειών της
αντινεοπλασματικής θεραπείας.
• είναι εξοικειωμένος με τις αρχές και στόχους της παρηγορικής φροντίδας.


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Στους φοιτητές θα διατίθονται σημειώσεις, άρθρα περιοδικών και οι διαφάνειες των παρουσιάσεων.
Επιπλέον:

https://www.esmo.org/Guidelines
https://oncologypro.esmo.org/Education-Library/Handbooks
https://oncologypro.esmo.org/Education-Library/Factsheets-on-Biomarkers
https://oncologypro.esmo.org/Education-Library/Clinical-Trial-Resources
https://oncologypro.esmo.org/Education-Library/ESMO-E-Learning-and-V-Learning

ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33155431
Έκδοση: 2017, Συγγραφείς: H. KANTARJIAN, R. WOLFF, C. KOLLER
ISBN: 978-960-394-607-6, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο