ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ


ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΝΡ1100

Υπεύθυνος Καθηγητής: Φουντάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ (Αγγλική)

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Παραδόσεις, διαδραστική παρουσίαση περιστατικών, συμμετοχή στα χειρουργεία. Χρησιμοποίηση videos για κατανόηση χειρουργικών τεχνικών.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το βασικό κορμό γνώσεων της παθολογίας του νευρικού συστήματος
Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στην νευροχειρουργική και ειδικότερα στην αντιμετώπιση των πιο συχνών οξέων καταστάσεων που αντιμετωπίζει αυτή.
Επίσης, αναφέρεται στη διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών με οξεία νευρολογική πάθηση, στη διαφορική τους διάγνωση και στην οριστική αντιμετώπισή τους. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα δομήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την αντιμετώπιση των ασθενών του.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας έγκαιρης διάγνωσης και κατάλληλης αντιμετώπισης των οξέων νευροχειρουργικών καταστάσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση των συνήθων νευρολογικών παθήσεων
• Εκτελεί μια βασική νευρολογική κλινική εξέταση.
• Έχει γνώση για τις πιο συχνές παθήσεις του νευρικού συστήματος.
• Είναι σε θέση να διακρίνει τις οξείες από τις χρόνιες καταστάσεις.
• Χρησιμοποιεί με ευχέρεια τις διαθέσιμες διαγνωστικές μεθόδους για την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση των καταστάσεων αυτών.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του σε παρουσιάσεις και συγγραφή εργασιών.

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος : http://www.med.uth.gr/DetailsLes.aspx?id=133

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1)ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Κ.Ν.ΦΟΥΝΤΑΣ – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ – ISBN 978-960-6802-76-8
– Neurosurgical Emergencies, Christopher M. Loftus, second edition, Thieme


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο