ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΑΑ0501

Υπεύθυνος Καθηγητής: Κύργιας Γεώργιος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΑΓΓΛΙΚΑ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ).

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Ανάπτυξη θεμάτων Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας – Σχολιασμός χαρακτηριστικών περιπτώσεων ασθενών – Συμμετοχή των φοιτητών στο Εργαστήριο Ακτινοθεραπείας Ανάλυση κλινικών περιστατικών σε ψηφιακή μορφή με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. Powerpoint Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος. Power point Internet ενημέρωση

Μέθοδος Αξιολόγησης: • Προφορικές εξετάσεις.
• Αξιολόγηση της συμμετοχής των φοιτητών στο Εργαστήριο
Ακτινοθεραπείας.
• Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται κατά το εισαγωγικό μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις αρχές της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά στοιχεία για τις θεραπευτικές εφαρμογές της Ογκολογίας και της Ακτινοθεραπείας, εφαρμόζοντας “hands on” εκπαιδευτική διαδικασία. Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της Ακτινοθεραπείας.
• Έχει γνώση των κύριων θεραπευτικών εφαρμογών της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.
• Διακρίνει την χορήγηση θεραπευτικών δόσεων ακτινοβολίας των διαφόρων όγκων-καρκίνων και την προστασία των γειτονικών υγιών ιστών
• Χρησιμοποιεί τον σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας στην κλινική πράξη.
• Αναλύει τις πιθανές παρενέργειες που προέρχονται από την ακτινοθεραπεία ως προς τις παρενέργειες που προκαλούν οι άλλες αντινεοπλασματικές θεραπείες
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να ερευνήσει και να αναλύσει την διεθνή βιβλιογραφία.

Γενικές Ικανότητες
– Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και της
απαραίτητης τεχνολογίας
– Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
– Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον


URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_112/

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Στους φοιτητές παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή Διδακτικές Σημειώσεις και αρχεία
“PowerPoint”.

Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
1. ΑΡΧΕΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (Β Έκδοση – 2013)
Τύπος: Σύγγραμμα – Συγγραφείς: Ζαμπάτης Χ, Ζυγογιάννη Α, Κουλουλίας Β, Κύργιας Γ κτλ…
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: UNIVERSITY STUDIO PRESS

2. ΑΡΧΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (2006)
Τύπος: Σύγγραμμα – Συγγραφείς: Τσέκερης Π.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΕΦΥΡΑ ΑΕ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ

3. “Perez & Brady’s Principles and Practice of Radiation Oncology” (7th Ed) – Edward C. Halperin, David E. Wazer, Carlos A. Perez, Luther W. Brady, Wolters Kluwer 2018

4. “Clinical Radiation Oncology Indications Techniques and Results” (3d ed), I. Fogelman – S.E.M. Clarke – G. Cook – G. Gnanasegaran, Wiley Blackwell 2017.


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο