ΑΓΓΛΙΚΑ IΙ ΓIA THN IATΡIKH

ΑΓΓΛΙΚΑ IΙ ΓIA THN IATΡIKH

ΑΓΓΛΙΚΑ IΙ ΓIA THN IATΡIKH

Κωδικός Μαθήματος: ΞΓ0106

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μπατσίλα Μαριάνθη, ΕΕΠ

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική και Ελληνική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – Flipped classroom strategies Power point presentations e-class tools exploitation of medical webpages

Μέθοδος Αξιολόγησης: Επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα (γραπτή και προφορική)
Ατομικές εργασίες
Τελικές γραπτές εξετάσεις

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα έχει αποκτήσει:
– Εξοικείωση με κείμενα της Επιστήμης του/της στην Αγγλική Γλώσσα και το ειδικό λεξιλόγιο που απαντάται σε αυτά.
– Ικανότητα χρήσης των ιατρικών όρων σε γραπτό και προφορικό λόγο.
– Δεξιότητα εφαρμογής των ιατρικών όρων σε μελέτες περίπτωσης.

Γενικές Ικανότητες
• Επικοινωνία σε μία δεύτερη γλώσσα εκτός της μητρικής
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Επιχειρηματολογία
• Αναζήτηση, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: MEDICAL LANGUAGE-ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ της Susan Turley (κωδικός εύδοξου: 94646224)

ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ -ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΩΝ των Γεώργιου Μιχαηλίδη, Νέλλης Βέζου-Μαγκούτη (κωδικός εύδοξου: 32880)


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο