ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡ0260

Υπεύθυνος Καθηγητής: Τεπετές Κων/νος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά/English (if Erasmus+ students choose the lesson)

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Διαλέξεις/ LECTURES-TUTORIAL – WORKSHOPS – CLINICAL STUDIES Power point

Μέθοδος Αξιολόγησης: Προφορικές 100% / Oral evaluation

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Εκπαίδευση των φοιτητών στην πολυδύναμη προσέγγιση χειρουργικών ογκολογικών περιστατικών

Exposure in General Principles regarding Surgical Oncology through lectures and group discussions. Active involvement in Cancer patients treatment in the wards and in the OR. Voluntary involvement in clinical research regarding projects in Cancer Surgery

Γενικές Ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων νέων τεχνολογιών
• Λήψη αποφάσεων
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παραγωγή νέων ερευνητικών τεχνικών


URL Μαθήματος : https://www.med.uth.gr/DetailsLesNew.aspx?id=122

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Εγχειρίδιο Χειρουργικής Ογκολογίας M.D.ANDERSON, BARRY W. FEIG,DAVID H. BERGER, GEORGE M. FUHRMAN


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο