ΑΡΧΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡ0211

Υπεύθυνος Καθηγητής: Νταϊλιάνα Ζωή, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Ν. Στεφάνου, Σ. Βαρυτιμίδης, , Μ. Χαντές, Α. Ζιμπής,

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧI

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ και Αγγλική σε πρακτική άσκηση

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Διαλέξεις (δικαίωμα δύο «2» απουσιών) Πρακτική άσκηση Πρόσωπο με πρόσωπο Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-class) Αποκλειστικά εξ αποστάσεως διδασκαλία, σε συνθήκες περιορισμών που επιβάλλονται είτε από θεσμικά επιστημονικά όργανα είτε από υγειονομικές ανάγκες Προετοιμασία συμμετοχής σε συνέδρια Παρουσιάσεις power point Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-class) Πρόσβαση σε e-book Πρόσβαση σε διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων (Pubmed) Ανάρτηση πληροφοριών και ανακοινώσεων σχετικά με το μάθημα και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες Επικοινωνία, μέσω mail, φοιτητών και διδασκόντων

Μέθοδος Αξιολόγησης: 1. Η πρόοδος του φοιτητή παρακολουθείται καθ’όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και ο τελικός βαθμός συνδιαμορφώνεται από τη συνολική εικόνα του φοιτητή καθ’όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας.

Επίσης, πραγματοποιείται αξιολόγηση:
• σε μαθήματα με ερωτήσεις και κλινικά σενάρια
• σε εργαστήρια- αξιολόγηση:
• ανάπτυξης μοντέλου
• χρήσεως εργαλείων μικροχειρουργικής, χειρουργικών και μικροσκοπίου
• συρραφής τραυμάτων

2. Προφορικές εξετάσεις


Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί βασικό μάθημα επιλογής και η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με την εγχειρητική των άκρων, τις βασικές αρχές αντιμετώπισης και τις πρώτες βοήθειες στις κακώσεις των άκρων μέσω:
Α. Στοχευμένων διαλέξεων
Β. Απόκτησης δεξιοτήτων με πρακτικές ασκήσεις στα εργαστήρια μικροχειρουργικής και ανατομίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση των παθήσεων των άκρων και της παροχής πρώτων βοηθειών.
• Έχει γνώση της χρήσης χειρουργικών εργαλείων, χειρουργικού μικροσκοπίου και βασικών αρχών συρραφής τραυμάτων
• Χρησιμοποιεί χειρουργικά εργαλεία

Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αποσκοπεί στην:
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Πρακτική άσκηση
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος : http://www.med.uth.gr/DetailsAr.aspx?id=32954

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : e-book «ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ», κωδ. βάσης «ΕΥΔΟΞΟΣ»: 320131
-Παρουσιάσεις στο e-class

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Journal of Hand Surgery
Microsurgery


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο