ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΜΠ0214

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γριβέα Ιωάννα, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Γεώργιος Συρογιαννόπουλος,, Ατώνιος Γούναρης, Εμμανουήλ Αλεξόπουλος, Ασπασία Μιχούλα, Αλέξανδρος Δαπόντε

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: • Διαλέξεις από φοιτητές σε συνεργασία με τους διδάσκοντες • Παρουσιάσεις αρχείων πολυμέσων • Τεχνολογίες πληροφορικής και μέσων επικοινωνιών για την παρουσίαση του υλικού των διαλέξεων • Χρήση λογισμικού για την παρουσίαση των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Οδηγός μελέτης που περιλαμβάνει τα αρχεία παρουσιάσεων και σχετική διεθνή βιβλιογραφία είναι διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. • Πληροφορίες για το μάθημα και τους διδάσκοντες είναι διαθέσιμες στη Γραμματεία της Παιδιατρικής Κλινικής

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η εξέταση / αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στο τέλος του μαθήματος με τη συμμετοχή του με παρουσίαση ( 70%) και σε γραπτές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (30%).

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην εξέταση κατά συστήματα των παιδιών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Με βάση υλικό που είναι αναρτημένο στο e class του μαθήματος οι φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν την φυσική εξέταση των παιδιών σε διαλέξεις με power point. Οι διαλέξεις αυτές θα εστιάζονται τόσο στον τρόπο εξέτασης κατά συστήματα όσο και στην αξιολόγηση παθολογικών ευρημάτων.

Γενικές Ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
• Λήψη αποφάσεων
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: ΒΙΒΛΙΑ
1. «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ», 1η έκδοση 2020, Εκδόσεις Ιωάννης Κωνσταντάρας
2. «Παιδιατρική: δεξιότητες και κλινική εφαρμογή» Συγγραφέας: Goldbloom Richard B. 1η έκδοση 2009. Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.

Περιοδικά
1. Pediatrics
2. Pediatrics in Review
3. Journal of Pediatrics


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο