ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος: ΜΡ1004

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σγάντζος Μάρκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Προσκεκλημένοι Ομιλητές

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Power point

Μέθοδος Αξιολόγησης: Συγγραφή εργασίας
Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται κατά το εισαγωγικό μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: •η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας και κλινικής συμβολής της Αθλητιατρικής
•Η εκπαίδευση του φοιτητή στη λειτουργία, φυσιολογία, παθολογία, χειρουργική καιαποκατάσταση των αθλουμένων καθώς επίσης και η απόκτηση γενικών ικανοτήτων και ηεφαρμογή της γνώσης στην πράξη. Επίσης η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις ευεργετικέςεπιδράσεις αλλά και τις επιπτώσεις της άσκησης στον ανθρώπινο οργανισμό
•Η ενημέρωση του φοιτητή για:
1.τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο των ατόμων που ασχολούνται με άσκηση, κλινικούς ελέγχους καιεξετάσεις πριν τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και αγώνες, καθώς και την παροχή ιατρικήςβοήθειας σε αθλητές κάθε αθλήματος
2.την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων που προκαλούνται από την καθιστική ζωή.
3.την αποκατάσταση μετά από αθλητικές κακώσεις
4.την διατροφή των αθλουμένων, τα συμπληρώματα διατροφής, τα φάρμακα, τον έλεγχο χρήσηςαπαγορευμένων ουσιών και εξακρίβωση φύλου με τα περίπλοκα ηθικά, νομικά και ιατρικά ζητήματαπου αυτή συνεπάγεται.
5.ειδικά ιατρικά θέματα που αφορούν αθλητές που συμμετέχουν σε διεθνείς αθλητικέςδιοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αναπήρων αθλητών ή των ΑΜΕΑ αθλητών όπως και οιεπιπτώσεις των μετακινήσεων και του εγκλιματισμού.
6.Την άσκηση ατόμων με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες, όπως το βρογχικό άσθμα, ο σακχαρώδηςδιαβήτης, η βλάβη του ΝΜ και άλλες.
7.τη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης και επιστημονική βάση ελέγχου της προπόνησης και
8.την αρχική επιλογή ταλέντων και τον αθλητικό προσανατολισμό των νέων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
•Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές και την κλινική συμβολή της Αθλητιατρικής
• Έχει γνώση των κύριων διαγνωστικών και θεραπευτικών εφαρμογών της Αθλητιατρικής
• Έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τις ευεργετικές επιδράσεις αλλά και τις επιπτώσεις της άσκησης στον ανθρώπινο οργανισμό
• Να γνωρίζει τον απαραίτητο αρχικό περιοδικό έλεγχο
• Έχει γνώσεις για την πρόληψη των νοσημάτων που προκαλούνται από την καθιστική ζωή
• Έχει γνώσεις για την διατροφή των αθλουμένων, τα συμπληρώματα διατροφής, τα φάρμακα, τον έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών και εξακρίβωση φύλου με τα περίπλοκα ηθικά, νομικά και ιατρικά ζητήματα που αυτή συνεπάγεται.


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : – Στους φοιτητές παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή Διδακτικές Σημειώσεις και αρχεία “Power Point”

UUΠρόσθετη Βιβλιογραφία:
Netter’s Αθλητιατρική, 1/2021, Madden Christopher, Putukian Margot, McCarty Eric, Young Craig


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο