ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΠΘ1400

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μπόγδανος Δημήτριος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ. ΚΑΤΣΙΑΡΗ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Power point

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις (20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που πρέπει να απαντηθούν εντός 120 λεπτών) Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται κατά το εισαγωγικό μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές γνώσεις των αυτοάνοσων νοσημάτων και να τους καταστήσει ικανούς να σχεδιάζουν, αναλύουν και να συντάσσουν εργασίες. Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά στοιχεία για εφαρμοσμένες γνώσεις κλινικής ανοσολογίας. Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:
• να σχεδιάζει πολύπλοκα σχήματα παθοφυσιολογικών μηχανισμών
• να γράφει εργασίες ατομικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη (φοιτητές, ΕΔΙΠ, ΔΕΠ)
• να κάνει χρήση εργαλείων αναζήτησης της βιβλιογραφίας
• να έχει τα εφόδια να επιδιώξει μελλοντική καριέρα σε ειδικότητες που εμπεριέχουν βασικές και εφαρμοσμένες γνώσεις κλινικής ανοσολογίας
• να οργανώνει τον τρόπο σκέψης για την κατανόηση του ανοσοποιητικού συστήματος και της ανοσοπάθειας
• να προσεγγίζει με δομική σκέψη νοσήματα που χαρακτηρίζονται από διαταραχή του ανοσοποιητικού
• να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να παράξει ερευνητική εργασία


URL Μαθήματος : www.autorheumatology.com

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1. Σημειώσεις Διδάσκοντα
2. Κλινική Ανοσολογία, Παπακώστα Δέσποινα, Γαρύφαλλος Αλέξανδρος και συνεργάτες,
3. Βασικές αρχές και κλινική προσέγγιση, Μπούρα Παναγιώτα και Συνεργάτες
4. Carlo Perricone, Yehuda Shoenfeld , Mosaic of Autoimmunity, The Novel Factors of Autoimmune Diseases Revisited, , Elsevier 2019

Περιοδικά
1. Journal of Autoimmunity,
2. Autoimmunity Reviews
3. Clinical Immunology
4. Nature Immunology,
5. New England Medical Journal
6. Lancet
7. Mediterranean Journal of Rheumatology
8. Annals of Rheumatic Diseases
9. Arthritis and Rheumatology
10. Nature Reviews of Rheumatology


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο