ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ- ΑΓΓΕΙΩΝ – ΘΩΡΑΚΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ- ΑΓΓΕΙΩΝ – ΘΩΡΑΚΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ- ΑΓΓΕΙΩΝ – ΘΩΡΑΚΟΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡ0750

Υπεύθυνος Καθηγητής: Αθανάσιος Αθανασίου, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Power point

Μέθοδος Αξιολόγησης: Προφορικές εξετάσεις μετά το πέρας των διαλέξεων.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στο επιστημονικό πεδίο της Χειρουργικής Καρδιάς-Αγγείων-Θώρακα και να τους καταστήσει ικανούς να σχεδιάζουν, αναλύουν και να συντάσσουν αλγοριθμική εκτίμηση και αντιμετώπιση καρδιοθωρακοχειρουργικών παθήσεων.
Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά στοιχεία για την απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων Καρδιο-Θωρακο-Αγγειοχειρουργικής και η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας και κλινικής συμβολής της Χειρουργικής Καρδιάς-Αγγείων-Θώρακα ως ανεξάρτητης Ιατρικής Ειδικότητας.

Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:
• να σχεδιάζει διαγνωστική προσέγγιση Καρδιοθωρακοχειρουργικών ασθενών
• να καταγράφει ευρήματα διαγνωστικών εξετάσεων των ανωτέρω ασθενών
• να οργανώνει την θεραπευτική αντιμετώπιση των εν λόγω ασθενών
• να προσεγγίζει την κλινική και διαγνωστική εξέταση των ασθενών
• να χρησιμοποιεί το κατάλληλο διαγνωστικό και θεραπευτικό αλγόριθμο αναλόγως πάθησης
• να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για την αξιολόγηση και ανάλυση των ευρημάτων


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Στους φοιτητές παρέχονται διδακτικές σημειώσεις.
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΑ, Εγχειρίδιο για φοιτητές & νέους ιατρούς. (Έκδοση της Πανεπιστημιακής Κλινικής Χειρουργική Καρδιάς-Αγγείων-Θώρακα)


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο