ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΠΘ0800

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ρουσσάκη Αγγελική-Βικτωρία , Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Ζαφειρίου Ευτέρπη

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά ή/και Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Παραδόσεις αμφιθεάτρου Power point

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση 10 ερωτήσεις σύντομης απάντησης

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, ειδικότερα στις δερματικές εκδηλώσεις σε συστηματικά νοσήματα.
Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση στην οποία ο φοιτητής θα αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις αιτιοπαθογενετική σχέση και μελέτη πολλών δερματοπαθειών με νοσήματα και διαταραχές των εσωτερικών οργάνων και συστημάτων.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας και κλινικής συμβολής της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ως ανεξάρτητης Ιατρικής Ειδικότητας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση βασικών αρχών των δερματικών εκδηλώσεων σε συστηματικά νοσήματα.
• Έχει γνώση των κύριων διαγνωστικών και θεραπευτικών εφαρμογών δερματικών εκδηλώσεων σε συστηματικά νοσήματα
• Είναι σε θέση να διακρίνει τις κύριες διαφορές ανάμεσα στην φυσιολογική και παθολογική κλινική εικόνα, να περιγράψει την αιτία, παθογένεια, εξέλιξη και θεραπεία των σπουδαιότερων δερματικών εκδηλωσεων.
• Χρησιμοποιεί τις κύριες διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές στην κλινική πράξη.
• Αναλύει τα δεδομένα σε συνδυασμό με το ιστορικό, κλινική εικόνα και δεδομένα του λοιπού κλινικοεργαστηριακού ελέγχου των ασθενών.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να ερευνήσει και να αναλύει την διεθνή βιβλιογραφία.


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1. Αντωνίου Χ, Κατσάμπας Α: Δερματολογία-Αφροδισιολογία, Broken Hill Publishers LTD 2015.
2. Χρυσομάλλης Φ. και συνεργάτες: Δερματολογία-Αφροδισιολογία, Εκδόσεις Παρισιάνος, 2005.
3. Habift T, Dinulos JGH, Chapaman MS, , Zug KA : Δερματικά νοσήματα, Διάγνωση και Θεραπεία, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισάνου, Τέταρτη έκδοση, 2020.
4. Ρηγόπουλος Δ., Στρατηγός Α., Γρηγορίου Σ., Κατούλης Α., Ράλλης Ε: Εγχειρίδιο Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας, Εκδόσεις ΝΕΟΝ 2020.
5. Κουσκούκης Κωνσταντίνος Ε., Ρουσσάκη Σούλτσε Αγγελική-Βικτωρία, Ζαφειρίου Ευτέρπη: Επιτομή Δερματολογία Αφροδισιολογία, Εκδόσεις ΝΕΟΝ 2021

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά :Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Στους φοιτητές παρέχονται διδακτικές σημειώσεις.


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο