ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΠΘ0311

Υπεύθυνος Καθηγητής: Καψωριτάκης Ανδρέας, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Κωνσταντίνος Αργυρίου

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο, είτε σε αμφιθέατρο ή σε στην κλινική, το εξωτερικό ιατρείο και το ενδοσκοπικό Παρουσίαση πολυάριθμων διαφανειών, video, και live ενδοσκοπικών πράξεων

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στα ελληνικά, τόσο γραπτά με ερωτήματα πολλαπλής επιλογής όσο και προφορικά με ερωτήματα που εξασκούν την κριτική σκέψη και απαιτούν τη σύνθεση των εννοιών που διδάχθηκαν στους φοιτητές

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το βασικό εργαλείο για την πρώτη ουσιαστική επαφή με τη γαστρεντερολογία
Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση βασικών εννοιών και στην εισαγωγή των σπουδαστών σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα παθολογίας-γαστρεντερολογίας

Επίσης, αναφέρεται σε παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος, δίνοντας πιο εξειδικευμένη γνώση και σε ενδοσκοπικές πράξεις με τις οποίες οι φοιτητές πρώτη φορά έρχονται σε επαφή. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα γνωρίσει και θα κατανοήσει παθολογίες του πεπτικού συστήματος και παρεμβατικές ενδοσκοπικές πράξεις.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της σύνδεσης της γαστρεντερολογίας με άλλες παθολογικές και χειρουργικές ειδικότητες σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο / επάγγελμα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση των παθήσεων του γαστρεντερικού συστήματος
• Έχει γνώση των ενδοσκοπικών πράξεων
• Είναι σε θέση να διακρίνει διαφορετικές νοσολογικές οντότητες
• Χρησιμοποιεί τις βασικές γνώσεις που έχει ήδη αποκτήσει για να εμβαθύνει σε ένα πιο εξειδικευμένο αντικείμενο
• Αναλύει πολλαπλές παραμέτρους κλινικές, εργαστηριακές και απεικονιστικές
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να αυξήσει την διαφοροδιαγνωστική του ικανότητα

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Θέματα Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας. Επιμέλεια έκδοσης: Δημήτριος Χριστοδούλου. Ιατρικές Εκδόσεις Νέον

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: GUT JOURNAL, AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, JCC e.t.c.


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο