ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΜΡ0110

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζιμπής Αριστείδης, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Διαλέξεις, Πρόσωπο με πρόσωπο στο αμφιθέατρο, 5 ώρες εργαστηριακή εκπαίδευση σε εθελοντές – μοντέλα ή με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών CAL (computer assisted learning) Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την διαδικτυακή πληροφόρηση και παροχή μαθησιακών βοηθημάτων στους φοιτητές. Συγκεκριμένα: • Χρησιμοποιείται κοινό λογισμικό (π.χ. powerpoint) για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Ο οδηγός μελέτης (αναλυτική ύλη & επιπλέον βιβλιογραφία), το υλικό των φροντιστηρίων (κλινικά περιστατικά για επεξεργασία), η θεωρία και τα πρωτόκολλα των εργαστηριακών ασκήσεων, οι διαφάνειες των παραδόσεων μετά από κάθε μάθημα καθώς και βίντεο και επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη διδασκόμενη ύλη γίνονται ηλεκτρονικά και διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. • Πληροφορίες για το μάθημα, τους διδάσκοντες και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και γενικά το Εργαστήριο Ανατομίας είναι διαθέσιμες διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου. Κοινό λογισμικό (π.χ. excel) χρησιμοποιείται για την στατιστική επεξεργασία της αξιολόγησης των φοιτητών · Ανακοινώσεις, πληροφορίες κλπ διατίθενται διαδικτυακά μέσω e-class. Η επικοινωνία γίνεται και μέσω e-mail.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις – δυνιτικά διαδικτυακές εξετάσεις.
Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται κατά το εισαγωγικό μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Σε αυτό το μάθημα διδάσκεται η φυσιολογική επιφανειακή ανατομία του ανθρωπίνου σώματος, η κλινική ανατομία κυρίως του μυοσκελετικού συστήματος καθώς επίσης γίνονται αναφορές σε κλινικές καταστάσεις από το πρίσμα της ανατομικής θεώρησης των προβλημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
Έχει κατανόηση τη ανατομία στο χώρο.
Χρησιμοποιεί την ανατομία στην κλινική πράξη και στη διαφοροδιάγνωση.
Αναλύει τα κλινικά ευρήματα βάσει της επιφανειακής ανατομίας
Μπορεί να ερμηνεύει τα κλινικά προβλήματα βάσει των ανατομικών σχέσεων.

Γενικές Ικανότητες
· Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
· Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
· Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
· Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδοµένων και πληροφοριών κατά την µελέτη και αναγνώριση των ανατοµικών δοµών του µυοσκελετικού συστήµατος σε πτωµατικά παρασκευάσµατα σε πλαστικά µοντέλα και σε τρισδιάστατα µοντέλα εικονικής πραγµατικότητας


URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_153/

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Α. ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ κ Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Προτεινόμενα συγγράμματα:
Ανατοµία του Ανθρώπου. Anne M. Gilroy, 2019 ISBN 978-960-608-027-2
Eπιφανειακή-Kλινική Aνατομία του Aνθρώπου
Α.Χ. ZIMΠΗΣ 2018


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο