ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ – ΚΥΤΤΑΡΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ – ΚΥΤΤΑΡΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ – ΚΥΤΤΑΡΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός Μαθήματος: ΕΙ0300

Υπεύθυνος Καθηγητής: Κώτση Παρασκευή, Επίκουρος Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ΑΓΓΛΙΚΑ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Διαλέξεις- Εργαστηριακές ασκήσεις-Παρουσιάσεις περιστατικών κατ’ οίκον παρακολούθηση (e-class) Power point Υποχρεωτική παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων Power point e-class

Μέθοδος Αξιολόγησης: Αξιολόγηση με γραπτές εξετάσεις ή Εργασία

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην Ιατρική των Μεταγγίσεων και να τους καταστήσει ικανούς να σχεδιάζουν, αναλύουν, κατανοούν συμμετέχουν και διαχειρίζονται όλες τις σχετιζόμενες για την μετάγγιση διαδικασίες και την εφαρμογή τους στην κλινική πράξη. Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά στοιχεία της Ανοσοαιματολογίας και Διαταραχών αιμόστασης και να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον τους για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:
• να έχει τα εφόδια να διαχειρίζεται ορθά την μεταγγισιοθεραπεία
• να προσεγγίζει διαγνωστικά προβλήματα Ανοσοαιματολογίας
• να χρησιμοποιεί το κατάλληλο εξοπλισμό για το εργαστήριο της Ανοσοαιματολογίας
• να συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του για να παρουσιάσει και αναλύσει κλινικά σενάρια


URL Μαθήματος : vkotsis@uth.gr, aimodosia@uhl.gr

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ, ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ – ΜΑΝΙΑΤΗ ΑΛΙΚΗ
ISBN: 9789603941095


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο