ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΜΡ1003

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σγάντζος Μάρκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Προσκεκλημένοι Ομιλητές

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – Ανάπτυξη θεμάτων Ιστορίας της Ιατρικής – Αναφορά και Σχολιασμός βιογραφιών και χαρακτηριστικών συμβάντων –σταθμών στην πορεία της Ιατρικής – Συμμετοχή των φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της Ιστορίας της Ιατρικής

Μέθοδος Αξιολόγησης: – Γραπτή εργασία
– Αξιολόγηση της συμμετοχής των φοιτητών στην Ιστορία της Ιατρικής

Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται κατά το εισαγωγικό μάθημα.


Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στο επιστημονικό πεδίο της Ιστορίας της Ιατρικής, Ανατομίας και της Χειρουργικής.
Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις στην Ιστορία της Ανατομίας και της Χειρουργικής και θα μελετήσει και θα κατανοήσει τις σχέσεις μεταξύ τους διαχρονικά, μέσα στους σημαντικότερους πολιτισμούς, διαμέσου των αιώνων καθώς και των επιδράσεων των εκάστοτε κοινωνικών συνθηκών και δοξασιών στην εξέλιξη τόσο της Ανατομίας όσο και της Χειρουργικής
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας και συμβολής της Ιστορίας της Ιατρικής ως ανεξάρτητου επιστημονικού πεδίου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
•Αντιληφθεί το επιστημονικό ιστορικό πεδίο της Ανατομίας και της Χειρουργικής.
•Έχει λάβει τις απαραίτητες θεμελιώδεις γνώσεις για την ιστορική εξέλιξη της Ανατομίας και της Χειρουργικής και της ιατρικής ανατομικής απεικόνισης
•να κατανοήσει την επίδραση των σημαντικότερων πολιτισμών και δοξασιών και φιλοσοφικών ρευμάτων τόσο στην πορεία της χειρουργικής όσο και της Ανατομίας ιατρικής διαμέσου των αιώνων


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : – Στους φοιτητές παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή Διδακτικές Σημειώσεις και αρχεία “Power Point”

Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
Ιστορία της Ιατρικής, Λασκαράτος Ι.
Ιστορία της ιατρικής, R. MARGOTT
Netter Άτλας Ανατομίας του Ανθρώπου 3η εκδ., Netter Frank


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο