ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος: ΨΧ0300

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μπονώτης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής – Μόνιμος

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο. Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών. Παρουσιάσεις με την χρήση PowerPoint και βιντεοπροτζέκτορα

Μέθοδος Αξιολόγησης: – Συγγραφή και προφορική παρουσίαση εργασίας

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές


Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στη σχέση κοινωνικών παραγόντων με την ψυχική υγεία.
Επίσης, αναφέρεται στη μελέτη και ερμηνεία της επίδρασης των κοινωνικών δικτύων σε ποικίλες πτυχές της ζωής του ατόμου και ειδικότερα της υγείας του. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα κατανοήσει την σημασία των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στην αιτιοπαθογένεια και θεραπεία των ασθενειών.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της πρόληψης στην ιατρική πρακτική.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει γνώση της σχέσης δημογραφικών παραγόντων, κοινωνικών συντελεστών, της οικογένειας, του πολιτισμικού περιβάλλοντος, του φυσικού περιβάλλοντος και της θέσης στα κοινωνικά δίκτυα με την ψυχική υγεία.
• Είναι σε θέση να διακρίνει τη σημασία της προσαρμογής του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον και τους παράγοντες που την ευοδώνουν ή την παρεμποδίζουν.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για την εκπόνηση και παρουσίαση πρωτότυπων εργασιών στο αντικείμενο της Κοινωνικής Ψυχιατρικής.

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: • Ψυχιατρική και Ψυχική Υγεία: Από τις Ιστορικές και Φιλοσοφικές Ρίζες στο Σύγχρονο Πρόσωπο
• ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο