ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ

Κωδικός Μαθήματος: ΜΡ0600

Υπεύθυνος Καθηγητής: Καραχάλιος Θεόφιλος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Ζωή Νταϊλιάνα, Σ. Βαρυτιμίδης, Μ. Χαντές, Γ. Κομνός

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική και όπου χρειάζεται αναλύονται και χρησιμοποιούνται οι διεθνείς οροί στην Αγγλική γλώσσα.

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Φροντιστηριακά μαθήματα. Δικαίωμα δύο (2) απουσιών Το μάθημα διδάσκεται μια φορά την εβδομάδα και η διάλεξη διαρκεί 2 ώρες. Ο συνολικός χρόνος παρακολούθησης είναι 28 ώρες. Συνήθως απαιτούνται 40 ώρες μελέτης. Διαδραστικές Διαλέξεις και Συζήτηση Πρόσωπο με πρόσωπο Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-class) Προετοιμασία συμμετοχής σε συνέδρια Αποκλειστικά εξ αποστάσεως διδασκαλία σε συνθήκες περιορισμών που επιβάλλονται είτε από θεσμικά επιστημονικά όργανα είτε από υγειονομικές ανάγκες Παρουσιάσεις power point Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-class) Πρόσβαση σε e-book Πρόσβαση σε διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων (Pubmed) Ανάρτηση πληροφοριών και ανακοινώσεων σχετικά με το μάθημα και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες Επικοινωνία, μέσω mail, φοιτητών και διδασκόντων

Μέθοδος Αξιολόγησης: Προφορική Αξιολόγηση. Οι φοιτητές επιπλέον αξιολογούνται με βάσει την ενεργό συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του μαθήματος.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί τη βασική εισαγωγή στη φυσιολογία και μηχανική του μυοσκελετικού συστήματος. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση των βασικών άρχων μηχανικής και βιολογίας των ιστών του μυοσκελετικού συστήματος και αποτελεί βασική εισαγωγή των σπουδαστών στα μαθήματα της Ορθοπαιδικής Τραυματιολογίας και Ορθοπαιδικής Παθολογίας.
Επίσης, αναφέρεται σε βασικά θέματα κατασκευής και χρήσης Ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα στηριχθεί για την πλήρη κατανόηση σημαντικών θεμάτων της Ορθοπαιδικής Ειδικότητας. Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της επικοινωνίας μεταξύ της Ιατρικής και Εμβιομηχανικής επιστήμης που συνεργάζονται για την παράγωγη και αποτελεσματική χρήση των Ορθοπαιδικών εμφυτευτάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση των λειτουργικών αρχών, φυσικών και μηχανικών, που διέπουν τη λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος.
• Έχει γνώση και κατανόηση της λειτουργικής παθολογίας του μυοσκελετικού συστήματος, του μηχανισμού επούλωσης των ιστών του μυοσκελετικού συστήματος και του μηχανισμού πώρωσης των καταγμάτων.
• Είναι σε θέση να διακρίνει τη χρησιμότητα των Ορθοπαιδικών υλικών και εμφυτευμάτων.
• Χρησιμοποιεί υλικά σχετικά με την Ορθοπαιδική ειδικότητα.
• Αναλύει πληροφορίες από την Ορθοπαιδική βιβλιογραφία σχετικά με εμφυτεύματα.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για την εκπόνηση μελετών που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της Εμβιομηχανικής.


URL Μαθήματος : http://www.med.uth.gr

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Παρουσιάσεις στο e-class


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο