ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος: ΒΕ1200

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δήμας Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Ν. Πιτσίκας, A. Βασιλακη, Ε. Ασπροδίνη, Ν. Σακελλαρίδης

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική-Αγγλική Ελληνική (Αγγλική για ERASMUS)

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (δια ζώσης/εξ αποστάσεως) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΟΧΙ Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την διαδικτυακή πληροφόρηση και παροχή μαθησιακών βοηθημάτων στους φοιτητές. Συγκεκριμένα: • Χρησιμοποιείται κοινό λογισμικό (π.χ. powerpoint) για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Ο οδηγός μελέτης (αναλυτική ύλη & επιπλέον βιβλιογραφία), το υλικό των φροντιστηρίων (κλινικά περιστατικά για επεξεργασία), η θεωρία και τα πρωτόκολλα των εργαστηριακών ασκήσεων, οι διαφάνειες των παραδόσεων μετά από κάθε μάθημα καθώς και βίντεο και επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη διδασκόμενη ύλη γίνονται ηλεκτρονικά και διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. • Κοινό λογισμικό (π.χ. excel) χρησιμοποιείται για την στατιστική επεξεργασία της αξιολόγησης των φοιτητών Ανακοινώσεις, πληροφορίες κλπ διατίθενται διαδικτυακά μέσω eclass. Η επικοινωνία γίνεται και μέσω e-mail.

Μέθοδος Αξιολόγησης: -Γλώσσα αξιολόγησης είναι τα Ελληνικά/Αγγλικά για φοιτητές Erasmus
– Συμμετοχή 10%,
– Παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές (προαιρετικές) 20%
– Τελική γραπτή δοκιμασία (πολλαπλής επιλογής) 70%
– Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται από το άθροισμα
των πιο πάνω

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η Μοριακή Φαρμακολογία είναι σήμερα η πιο δημοφιλής προσέγγιση για τη διδασκαλία της Φαρμακολογίας και ως βάση για την ανάπτυξη των φαρμάκων. Η Μοριακή και κυτταρική Φαρμακολογία εστιάζει στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών δράσης των φαρμάκων, καθώς και στην ταυτοποίηση νέων φαρμακευτικών στόχων.
Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι ο φοιτητής/φοιτήτρια να εμβαθύνει στις δυνατότητες φαρμακολογικών παρεμβάσεων σε μοριακό επίπεδο στοχεύοντας μόρια σε κυτταρικό επίπεδο που μετέχουν στη δημιουργία παθολογικών καταστάσεων. Πέραν των κλασσικών προσεγγίσεων έμφαση δίνεται σε νεότερες εξελίξεις ακολουθώντας την δυναμική εξέλιξη του επιστημονικού πεδίου της Φαρμακολογίας και ιδιαίτερα της Μοριακής Φαρμακολογίας.
Εκτός από τη διδαχή των δράσεων των φαρμάκων σε μοριακό κυτταρικό επίπεδο σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής/φοιτήτρια να ενημερώνεται για κομβικά σημεία των μοριακών μηχανισμών λειτουργίας των κυττάρων, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν στόχους έρευνας για μελλοντική επιλεκτική φαρμακολογική παρέμβαση.

Γενικές Ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_188/

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: • ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. Δεκ
2010. ISBN 9789603946090. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41774
• Molecular Pharmacology: From DNA to Drug Discovery. Author(s): Dickenson J et al. 2013
John Wiley & Sons, Ltd. Online ISBN:9781118451908. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο:
80500512
• Basic and Clinical Pharmacology, Bertram Katzung, Susan Masters, Anthony Trevor,
McGraw Hill, ISBN 9781259252907.
• Φαρμακολογία (8η έκδοση/3η Ελληνική) Rang and Dale, Εκδότης: Παρισιάνου,
ISBN: 9789605831738
• Goodman & Gilman’s Η Φαρμακολογική Βάση της Θεραπευτικής, Συντονισμός
ελληνικής έκδοσης Νικόλαος Σιταράς, Εκδόσεις Πασχαλίδης, ISBN
9789604890378.
• Web/other resources/pubmed/reviews.


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο