ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Κωδικός Μαθήματος: ΝΡ0109

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δαρδιώτης Ευθύμιος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Αγγλική για τους φοιτητές ERASMUS και HELMISIC

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο Παραδόσεις αμφιθεάτρου Χρησιμοποιείται λογισμικό της Microsoft (Power Point) κατά την παράδοση των μαθημάτων. Δυνατότητα επικοινωνίας με τον επιβλέποντα του μαθήματος μέσω email

Μέθοδος Αξιολόγησης: ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Εκτίμηση των αποκτηθέντων γνώσεων (δεξιοτήτων) με το πέρας των μαθημάτων από τον επιβλέποντα του μαθήματος με σκοπό την ανακεφαλαίωση της γνώσης και των δεξιοτήτων (η αξιολόγηση αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στην τελική βαθμολογία)

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στο επιστημονικό πεδίο της Νευρογενετικής.
Στόχος αυτού του μαθήματος είναι ο φοιτητής να κατανοήσει τη γενετική βάση των ποικίλων νευρολογικών νοσημάτων και τη μεθοδολογία ανίχνευσης αυτής.
Στο μάθημα αυτό τονίζεται ότι η αποκρυπτογράφηση της ταυτότητας των γενετικών παραγόντων στα διάφορα νευρολογικά νοσήματα συμβάλλει στην κατανόηση της υποκείμενης παθοφυσιολογίας και οδηγεί στη βέβαιη διάγνωση, την εντοπισμένη θεραπεία, αλλά και στην ασφαλή πρόγνωση και την στοχευμένη γενετική συμβουλή.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει ότι οι γενετικές μελέτες διεξάγονται με στόχο τη διερεύνηση πιθανών παθογόνων ή τροποποιητικών γονιδίων που εμπλέκονται στην παθογένεια των διάφορων νευρολογικών νοσημάτων.
• Έχει γνώση ότι η αιτιολογία των περισσότερων νευρολογικών νοσημάτων παραμένει μια πολύπλοκη σύνθεση μεταξύ γονιδιακών και περιβαλλοντικών παραγόντων.
• Είναι σε θέση να διακρίνει τους τρόπους κληρονόμησης των ποικίλων νευρολογικών νοσημάτων και τα πολύπλοκα μοτίβα μετάδοσης των μιτοχονδριακών νοσημάτων.
• Χρησιμοποιεί μεθόδους Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής για τη διεξαγωγή γονιδιακών εξετάσεων με στόχο την εξειδικευμένη γενετική συμβουλή.
• Αναλύει τα δεδομένα από γενετικές μελέτες σύνδεσης και συσχέτισης παθογόνων ή τροποποιητικών γονιδίων με την παθογένεια των διάφορων νευρολογικών νοσημάτων.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να ερευνήσει και να αναλύσει τη διεθνή βιβλιογραφία.

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Γενικές αρχές και εφαρμογές Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας στις παθήσεις του Νευρικού συστήματος
Σημειώσεις για την εκμάθηση Εργαστηριακών Τεχνικών

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο