ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡ0511

Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Δια ζώσης παραδόσεις από αμφιθεάτρου Χρήση ηλεκτρονικών μέσων με τη χρήση λογισμικού της Microsoft (PowerPoint) μέσω του οποίου γίνονται οι παραδόσεις των μαθημάτων, e- class.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Δοκιμασία με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα της Ογκολογίας του Ουροποιογεννητικού αποτελεί μάθημα επιλογής των Ιατρικών Σχολών. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της ογκολογίας του ουροποιογεννητικού. Η προπτυχιακή εκπαίδευση στο μάθημα γίνεται με την παρακολούθηση διαλέξεων από αμφιθεάτρου καθώς και κλινικής άσκησης – παρακολούθηση χειρουργικών ογκολογικών επεμβάσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση ως προς:
• Την κατανόηση της αιτιοπαθογένειας, των μοριακών μηχανισμών ανάπτυξης και προόδου των νεοπλασμάτων του ουροποιογεννητικού
• Την περιγραφή των μεθόδων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης των νεοπλασμάτων του ουροποιογεννητικού
• Την εξοικείωση με τη σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση των νεοπλασμάτων των οργάνων του ουροποιογεννητικού, προσαρμοσμένες στα καινούρια δεδομένα και στις νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις.

Γενικές Ικανότητες
1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
3. Λήψη αποφάσεων
4. Αυτόνομη εργασία
5. Ομαδική εργασία
6. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
8. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
9. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
10. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
11. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
12. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος : http://www.med.uth.gr/DetailsLes.aspx?id=101

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1) Ουρολογία με μια ματιά, Αxel S. Merseburger, Markus A. Kuczyk, Judd W. Moul,
Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Βασίλειος Τζώρτζης,
2) Urological Cancers (e-book),
3)Urological Cancers in Clinical Practice (e-book)


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο