ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΝΡ0401

Υπεύθυνος Καθηγητής: Πατεράκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΜΠΡΟΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Συμμετοχή σε χειρουργεία Power point, Video

Μέθοδος Αξιολόγησης: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
Ειδικό ερωτηματολόγιο στο τέλος του 6μήνου προκειμένου να υπάρξει αξιολόγηση τόσο των διδασκόντων όσο και του περιεχομένου του μαθήματος

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:
• Η εισαγωγή του φοιτητή στις βασικές αρχές της λειτουργίας της σπονδυλικής στήλης
• Η κατανόηση της παθοφυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης
• Η εξοικείωσή του με την παθολογία της σπονδυλικής στήλης
• Η ενημέρωση του σχετικά με τις θεραπευτικές επιλογές συντηρητικής και χειρουργικής αντιμετώπισης που αφορούν στην παθολογία της σπονδυλικής στήλης

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Να προσεγγίσουν διαγνωστικά την σχετική με τη σπονδυλική στήλη παθολογία και είτε να αντιμετωπίσουν τους πάσχοντες είτε να τους αναφέρουν σε πλέον ειδικούς
• Να εξοικειωθούν με το σύστημα των ‘σημαίων’ (flag system) και να αναγνωρίσουν επείγουσες παθολογικές καταστάσεις
• Να συνεργαστούν αποτελεσματικά με την υπόλοιπη ομάδα επιστημόνων υγείας (Ορθοπαιδικοί, Νευροχειρουργοί, Ρευματολόγοι, Φυσίατροι, Ψυχολόγοι), με στόχο τη βέλτιστη αντιμετώπιση των πασχόντων από παθήσεις της σπονδυλικής στήλης
• Να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τη σχετική αρθρογραφία και βιβλιογραφία


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1. BARTLESON, DEEN. Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης, Εκδόσεις ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ, 1/2011
2. Κ. Φουντάς. Βασικές αρχές Νευροχειρουργικής, Εκδόσεις Παριζιάνος 2017
3. Παρουσιάσεις power point.
4. Σημειώσεις


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο