ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος: ΜΡ1005

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σγάντζος Μάρκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Βάσιου Αικατερίνη, Ζιμπής Αριστείδης

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Διαλέξεις Προβολή Videos – animations – προγράμματα Quiz σε H/Y ή tablet

Μέθοδος Αξιολόγησης: – Γραπτή εργασία
Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται κατά το εισαγωγικό μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ή ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει την κατά χώρες του ανθρωπίνου σώματος μελέτη όλων των συστημάτων της Συστηματικής Ανατομίας και την επιφανειακή Ανατομία με αναφορές και παραδείγματα στην κλινική καθημερινή Πράξη. Γίνονται εκτενείς αναφορές στη δομή, την τοπογραφία και των σχέσεων στις διάφορες ανατομικές περιοχές του σώματος, ώστε ο φοιτητής να αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα θεωρητική και πρακτική στην ανατομική τοπογραφία

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
Συνθέσει τη συστηματική Ανατομία κατά τόπους με σαφή προσανατολισμό προς την κλινική πράξη.


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : – Στους φοιτητές παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή Διδακτικές Σημειώσεις και αρχεία “Power Point”

Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
Εγχειρίδιο Περιγραφικής Ανατομικής, 4η έκδ./2023, Platzer, Fritsch, Kuhnel, Kahle, Frotscher
Ανατομία του Ανθρώπινου Σώματος – Επίτομο, 2η εκδ., 2011, Tortora Gerard,
Έγχρωμος άτλας ανατομικής του ανθρώπου, 1η εκδ./2006, Rohen Johannes W.,Yokochi Chihiro,Lutjen Drecoll Elke


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο