ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΠΘ0900

Υπεύθυνος Καθηγητής: Βασιλόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά και Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: Διαλέξεις με επίλυση προβλημάτων από περιπτώσεις ασθενών της Αιματολογικής Κλινικής (problem-basedlearning)

Μέθοδος Αξιολόγησης: Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (multiplechoicequestions, MCQ) σε Ελληνικά και Αγγλικά

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών σε θέματα φυσιολογικής και παθολογικής αιμοποίησης, στην ανάλυση των αιματολογικών νοσημάτων και στην κατανόηση των θεραπευτικών χειρισμών.
Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι ανάπτυξη κριτικής διαφοροδιαγνωστικής σκέψης σε αιματολογικά προβλήματα, κάτι που επιτελείται μέσα από τη διαδικασία του problem-basedlearning

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Γνωρίζει το αντικείμενο της αιματολογίας
• Κατανοεί τη φυσιολογική και παθολογική αιμοποίηση
• Μπορεί να διακρίνει τα νοσήματα του αίματος
• Χρησιμοποιεί μορφολογία, ανοσοφαινότυπο και μοριακές τεχνικές για τη διάγνωση των νοσημάτων του αίματος
• Αναλύει όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις του αίματος
• Αναπτύξει κριτικές ΔΔ σκέψεις για την επίλυση ενός αιματολογικού προβλήματος

Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αποσκοπεί στην κριτική αναζήτηση, την ευφυή ανάλυση και τη σύνθεση των εργαστηριακών και κλινικών δεδομένων για την κατανόηση ενός αιματολογικού προβλήματος και για τον κατάλληλο θεραπευτικό χειρισμό.
Παράλληλα, οι φοιτητές θα κατανοήσουν τις νέες και τις κλασικές εργαστηριακές τεχνολογίες που καθοδηγούν τις διαγνωστικές σκέψεις και θα είναι σε θέση να προγραμματίσουν την εργαστηριακή διερεύνηση δυσεπίλυτων προβλημάτων που είναι κατά βάση μέρος της Παθολογίας


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Βιβλία
ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Εκδόσεις ΝΕΟΝ): ΕΥΔΟΞΟΣ 86183185
ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (7Η ΕΚΔ.): ISBN 9789605834609

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
BLOOD, HAEMA


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο