ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Κωδικός Μαθήματος: ΝΡ0900

Υπεύθυνος Καθηγητής: Χατζηιωάννου Ιωάννης, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΣΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο…

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Πρακτική στο χειρουργείο – Τμήμα επειγόντων περιστατικών. Σχετικά με τις υποχρεωτικές παρακολουθήσεις είναι υποχρεωτικές οι παρακολουθήσεις του 75% των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων προκειμένου να εξεταστούν οι φοιτητές. Microsoft Power point Microsoft Teams

Μέθοδος Αξιολόγησης:

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: • Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της λειτουργικής, πλαστικής και επανορθωτικής χειρουργικής της περιοχής της κεφαλής και του τραχήλου και να τους καταστήσει ικανούς να διαγιγνώσκουν και να αντιμετωπίζουν χειρουργικές παθήσεις δέρματος κεφαλής και τραχήλου. Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά στοιχεία για την αντιμετώπιση των τραυματικών κακώσεων της κεφαλής και του τραχήλου

• Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:
• Διαγνώσουν τις συχνότερες χειρουργικές παθήσεις νεοπλασματικής αιτιολογίας του δέρματος της κεφαλής και του τραχήλου.
• Διαγνώσουν τις τραυματικές κακώσεις της κεφαλής και του τραχήλου
• Να εξοικειωθούν με τις αρχές αρχικής αντιμετώπισης του τραύματος κεφαλής και τραχήλου
• Να εκπαιδευτούν στην συρραφή τραυμάτων και των βασικών δερματικών κρημνών


URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, Δεμίρη Ε., 2011, ΡΟΤΟΝΤΑ, ISBN: 9789606894329
2. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΜΑΝΤΙΝΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 2009, ΓΙΑΧΟΥΔΗ, ISBN: 960-7424-12-Χ
3. Local flaps in facial reconstruction Shan R. Baker MD Elsevier Canada; 3 edition (April 4 2014)
4. Cutaneous Flaps in Head and Neck Reconstruction Vasilios K. Thomaidis Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο