Νέα Τμήματος Ιατρικής

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία από 01.01.2024 έως 31.12.2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Προκηρύξεις

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία από 01.01.2024 έως 31.12.2024

Προκήρυξη Διενέργειας  Εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία από 01.01.2024 έως 31.12.2024

Αίτηση doc

Εκλογικός Κατάλογος pdf

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο