Ιδρυματικός Κατάλογος

Ιδρυματικός Κατάλογος

programma-spoudon-iatrikis
ΣΧΟΛΗΤΜΗΜΑΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι -ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ5
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ5
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 6
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ4
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ3
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ5
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΓΓΛΙΚΑ Ι ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΓΑΛΛΙΚΑ Ι2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ5
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ- ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ3
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Ι) ΕΝΖΥΜΩΝ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ -ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ6
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ5
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ3
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΝΑΤΟΜΙΑ ΣΠΛΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ6
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΟΡΓΑΝΟΓΕΝΕΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ3
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (ΙΙ) ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ7
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ7
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 5
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΗΘΙΚΗ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΡΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ3
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι4
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ7
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ3
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΝΑΤΟΜΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ7
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ4
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι6
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι5
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι3
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ4
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ6
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ6
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ3
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ6
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι9
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ4
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι7
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι4
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ4
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ3
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ8
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ – ΘΩΡΑΚΑ – ΑΓΓΕΙΩΝ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ4
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ3
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ7
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΤΡΑΥΜΑ  ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ4
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΙ4
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ4
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ3
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι4
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Ι4
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Ι4
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ5
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ4
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Ι4
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ5
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ5
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ5
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ5
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ5
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΟΥΡΟΛΟΓΙΑ5
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΘΟΛΟΓΙΑ19
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ15
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ11
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ11
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ4
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (MUSCULOSKELETAL SPORTS INJURIES)2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (CROSS-SECTIONAL CADAVERIC HUMAN ANATOMY)2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – PBL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (ΑΠΟ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ)2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ0
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ATLS2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΘΕΜΑΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΝEΦΡΟΛΟΓΙΑ-PBL2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΛΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ / ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΡΧΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΤΡΑΧΗΛΟΥ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΙΩΝ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ – ΚΥΤΤΑΡΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΚΑΠΝΙΣΜΑ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΝΕΥΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΝΕΦΡΟΣ– PBL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ- ΑΓΓΕΙΩΝ – ΘΩΡΑΚΟΣ2
Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο