Νέα Τμήματος Ιατρικής

Προκήρυξη Προγράμματος Χορήγησης Έξι (6) Υποτροφιών για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, με Επιλογή, από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» Ακαδ. Έτους 2024-2025

YPOTROFIES
ΑνακοινώσειςΥποτροφίεςΦοιτητικά

Προκήρυξη Προγράμματος Χορήγησης Έξι (6) Υποτροφιών για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, με Επιλογή, από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» Ακαδ. Έτους 2024-2025

Nέα Ιωνία, 28-03-2024
Αρ. Πρωτ.: 3283
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ή ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2024-2025
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22-05-2024
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του ΑΝ 1825/1951 «Περί συστάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Α’ 150)·
β) του Ν 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 109)·
γ) του άρθρου 59 § 6 Ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118)·
δ) του άρθρου 56 Ν 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (A΄ 185)·
ε) του ΠΔ 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Α’ 306)·
στ) της 101532/7308/ΒΟΟ11/20.12.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξηση των ανώτατων ορίων μηνιαίων τροφείων που χορηγούνται από τα έσοδα κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών υπέρ κοινωφελών σκοπών, που εκτελούνται από πρόσωπα άλλα πλην του κράτους ως και εκείνων που τελούν υπό την άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών»·
2. την από 31.8.1936 ιδιόγραφη του Νικολάου Χρυσοβέργη, η οποία δημοσιεύτηκε με το από 2.10.1936 πρακτικό του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, την με αριθμ. 292/30.4.1952 έκθεση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών αναφορικά με τη δήλωση ενώπιον αυτού της Επιτροπής που ορίσθηκε από τη διαθήκη για τη διάθεση του υπολοίπου της κληρονομιαίας περιουσίας, καθώς και το από 16.4.1952 πρακτικό της Επιτροπής απαρτιζόμενης από τους Προέδρους Αρείου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας και λοιπούς αξιωματούχους, που προέβλεπε η από 31.8.1936 ιδιόγραφη διαθήκη του Νικολάου Χρυσοβέργη.
3. την υπ’ αριθμ. 3η/8-02-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ με θέμα: «Έγκριση προκήρυξης από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργης» ακαδ. έτους
2024-2025»,
προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες, με επιλογή, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ

     

 

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο