Νέα Τμήματος Ιατρικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2023-2024 του Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη για τη χορήγηση έξι υποτροφιών

YPOTROFIES
Υποτροφίες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2023-2024 του Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη για τη χορήγηση έξι υποτροφιών

logo-uth

Διαβιβαστικό χορήγησης υποτροφιών 2023-2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση 6 υποτροφιών 2023-2024 

Αίτηση χορήγησης υποτροφίας 2023-2024 

Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599_1986

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο