Νέα Τμήματος Ιατρικής

Υποτροφίες από την PeopleCert σε φοιτητές με καταγωγή από Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο

YPOTROFIES
ΑνακοινώσειςΥποτροφίεςΦοιτητικά

Υποτροφίες από την PeopleCert σε φοιτητές με καταγωγή από Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο

Υποτροφίες από την PeopleCert σε φοιτητές µε καταγωγή από Κωνσταντινούπολη, Ίµβρο και Τένεδο για Προγράµµατα Μεταπτυχιακών και ∆ιδακτορικών Σπουδών

H PeopleCert ανακοινώνει τον 2ο Κύκλο του Προγράµµατος Υποτροφιών «Τιµώντας
τους Κωνσταντινουπολίτες ∆ασκάλους µας» στη µνήµη διαπρεπών καθηγητών της Oµογένειας.
1. Yποτροφία «Βασίλης Κασαπίδης»
2. Υποτροφία «∆ηµήτρης Παντελάρας»
3. Υποτροφία «Αρίστη Κιµιατζή»
Οι υποτροφίες είναι ετήσιες – µέχρι του ποσού των €8.000 εκάστη – και περιλαµβάνουν το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος 2023-2024 ή το επόµενο εφόσον έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραµµα σπουδών.
Επιλέξιµοι είναι οι µέχρι δεύτερης γενιάς φοιτητές µεταπτυχιακών σπουδών ή υποψήφιοι διδάκτορες µε καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, την Ίµβρο και την Τένεδο, ανεξαρτήτως τόπου σπουδών και κατοικίας.
Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά µέχρι την Κυριακή 31 Μαρτίου 2024 στην ιστοσελίδα peoplecert.org/scholarships, ενώ τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν εντός του Μαΐου 2024.

Για περισσότερες διευκρινίσεις, µπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας στο email: scholarships@peoplecert.org

∆ιαβάστε περισσότερα για το Πρόγραµµα Υποτροφιών «Τιµώντας τους Κωνσταντινουπολίτες ∆ασκάλους µας» εδώ.

PeopleCert Υποτροφίες

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο